Uttalande

17 september 2020

Brev inför EU:s utrikes- och biståndsministrars möten

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Inför att unionens utrikes- och biståndsministrarna möts i slutet av september har vi gett några rekommendationer till utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Peter Eriksson. De kopplar till överenskommelsen mellan EU och AVS-länderna, EU-Afrika strategin och Team Europe-ansatsen.

Till: utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Peter Eriksson inför mötet med EU:s utrikesministrar den 21 september och mötet med EU:s biståndsministrar den 29 september 2020.

Bästa Ann Linde och Peter Eriksson,

Med anledning av utrikesministrarnas möte den 21 september och det informella mötet den 29 september i utrikesrådet för utveckling och vill vi framföra några rekommendationer. I bifogat brev hittar du CONCORD Europas gemensamma inspel. I detta brev vill jag framföra de frågor som är särskilt viktigt att Sverige lyfter på mötet och i förhandlingar framöver:

EU-AVS-förhandlingarna (post-Cotonou)

  • Sverige måste använda sin ledartröja i SRHR-frågor för att säkerställa att de får en central roll i samarbetet för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor, flickor, män och pojkar. Jämställdhet måste lyftas som den avgörande faktor den är för hållbar utveckling och uppfyllandet av Agenda 2030.
  • Sverige måste stå upp för att de delar som rör migration i avtalet måste respektera principerna för effektivt utvecklingssamarbete. Återvändande av människor på flykt kan aldrig vara ett villkor för bistånd. 

EU-Afrika strategin

  • Sverige måste se till att demokratisatsningen genomsyrar utrikespolitiken inklusive den som drivs genom EU mot Afrika. Civilsamhällets delaktighet är avgörande för detta och Sverige måste driva att ett öppet samråd med civilsamhället blir en del av processen att ta fram EU-Afrika strategin. 

Team Europe och implementeringen av EU:s globala respons

  • Sverige måste stötta de minst utvecklade länderna (MUL) i arbetet med att hantera covid-19 genom att föreslå att EU förespråkar skuldavskrivningar och är pådrivande för en permanent mekanism på FN-nivå för att hantera länders skuldkriser. 

Vänliga hälsningar,

Petra Tötterman Andorff, Ordförande, CONCORD Sverige