Aktuellt

Läs om det senaste inom våra prioriterade frågor Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Nyheter

6 maj 2014

Beyond 2015 till FN:s öppna arbetsgrupp: Traditionell tillväxt är oförenligt med global hållbar utveckling

Processen med att ta fram nya globala hållbara utvecklingsmål, som utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna om Post2015-agendan, närmar sig slutskedet. I augusti ska ett färdigt förslag presenteras för FN:s generalsekreterare.  Men i det utkast som ska diskuteras av medlemsstaterna i veckan ser civilsamhället flera orosmoln.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

5 maj 2014

Upprop för mänskliga rättigheter i de hållbara utvecklingsmålen

I veckan träffas FN:s öppna arbetsgrupp för hållbara utvecklingsmål (OWG) för att fortsätta förhandla fram nya globala hållbara utvecklingsmål. Inför mötet har civilsamhällesorganisationer från hela världen och medlemmar i Beyond 2015-kampanjen enats kring ett upprop för att säkerställa de mänskliga rättigheterna i målen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

1 maj 2014

Läs referat från vår EU-debatt om utvecklingsfrågor

Den 5 maj arrangerade CONCORD Sverige och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) en debatt inför Europaparlamentsvalet den 25 maj. Temat för debatten var EU:s roll som utvecklingsaktör och tre ämnesområden behandlades: EU:s samordnade roll, mänskliga rättigheter samt jordburk och handel.
Läs mer

Nyheter

14 april 2014

Utvecklingseffektivitet fokus för högnivåmöte i Mexiko

Den 15-16 april hålls GPEDC:s (Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbete) högnivåmöte i Mexiko City där länder, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer ska diskutera och utverka former för utvecklingseffektivitet och finansiering av utveckling.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

11 april 2014

Expertkommitté tveksam till bindande regler för företag

Expertkommittén för finansiering av hållbar utveckling är tveksam till bindande regler för företag när det gäller privata sektorns roll i finansiering av hållbar utveckling. Det sade kommitténs ordförande Pertti Majanen vid ett möte med finska civilsamhällesorganisationer på torsdagen, som svar på det gemensamma uttalande som bland annat CONCORD Sverige skickat till kommittén efter en konsultation i finländska Espo.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

7 april 2014

2015 blir europeiska året för utveckling

En stor majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet har röstat för att utnämna år 2015 till EU:s officiella år för global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

13 mars 2014

Regeringen måste ta ansvar för PGU

Regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan politiska mål drabbar världens fattiga. Nu måste Fredrik Reinfeldt börja ta ansvar för riksdagens politik för global utveckling (PGU). Det säger tolv organisationer som tillsammans med CONCORD Sverige står bakom Barometer 2014.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

4 mars 2014

FN fortsätter arbete med Post-2015-utkast

I början av mars presenterade ordföranden för FN:s OWG (Öppna arbetsgruppen för hållbara utvecklingsmål) ett första förslag på fokusområden för de mål som ersätter Millenniemålen. Förslaget togs emot med blandade reaktioner av både medlemsstater och civilsamhällesorganisationer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

3 mars 2014

Kritik mot förslag på nya utvecklingsmål

Den 3-5 mars diskuterade FN:s Öppna arbetsgrupp för hållbara utvecklingsmål (OWG) ett första utkast på nya globala utvecklingsmål. På plats i New York framförde svenska organisationer kritik mot en rad brister i förslaget. Bland annat finns en oro för att FN i utformandet av målen upprepar samma misstag som med Millenniemålen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

28 februari 2014

Risker med ny biståndsdefinition

 I början av mars träffade representanter för medlemsländerna i OECD-DAC (OECD:s biståndskommitté) för att diskutera en ny definition av biståndet. Målet är att nå ett gemensamt beslut i december i år.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd