Aktuellt

Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet samt annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyhet

6 juli 2018

Glad sommar!

CONCORD Sveriges kansli stänger nu för sommaren. Några av oss är tillbaka i början av augusti men det är först vecka 33 som det blir full fart på riktigt. Tillsammans med medlemmar kommer vi befinna oss i New York för FN:s högnivåforum 9-16 juli, följ vår rapportering via Twitter. En riktigt fin sommar önskar vi på kansliet!
Läs mer

Nyhet

6 juli 2018

Politiker ställer sig bakom #hjärtavärlden

Politiker från sju riksdagspartier har ställt sig bakom de politiska kraven i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en politik som bland annat sätter mänskliga rättigheter först vid alla intressekonflikter och fortsätter avsätta 1 procent av BNI till bistånd.
Läs mer

Analys

5 juli 2018

Regeringens handlingsplan saknar vägledning

Den efterlängtade handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 ger en bra bild över regeringens arbete med hållbar utveckling. Samtidig fattas konkreta förslag på hur arbetet med Agenda 2030 ska genomföras och hur det ska förankras i riksdagen. Tydliga planer och bred förankring är avgörande för om Agenda 2030 ska lyckas. Läs våra fyra rekommendationer för handlingsplanen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

5 juli 2018

Uppfyller världen Globala målen?

Tillsammans med flera medlemmar kommer CONCORD Sverige att vara i New York under årets högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) den 9-16 juli. Det är ett viktigt forum för att globalt följa upp hur genomförandet av Agenda 2030 går. Följ vår rapportering via Twitter.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

5 juli 2018

Engagerad partiutfrågning i Almedalen

Globala frågor om jämställdhet, Agenda 2030, bistånd, migration och EU:s budget stod i centrum när företrädare för S, M, MP, C, V, L och KD debatterade vid ett fullsatt seminarium i Almedalen. Till grund för utfrågningen var valmanifestet #hjärtavärlden som 41 organisationer tagit fram. Se hela seminariet i efterhand eller läs en sammanfattning.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Debatt

4 juli 2018

Politiker, trygga vårt demokratiska utrymme!

Den nazistiska organisationen NMR har fått tillstånd att hålla torgmöten i direkt anslutning till organisationen RFSL:s lokaler i Almedalen. Vi, 43 organisationer inom svenskt civilsamhälle, känner oss hotade och otrygga men också förbannade. NMR:s närvaro stjäl tid från vårt viktiga arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Därför uppmanar vi – återigen – landets politiker, framförallt Justitiedepartementet, att snabbt säkerställa ett tryggt, offentligt och demokratiskt samhälle.
Läs mer

Nyhet

27 juni 2018

CONCORD Sverige i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan arrangerade CONCORD Sverige en politikerutfrågning med sju riksdagspartier om globala frågor som migration, bistånd och Agenda 2030, och en dejt mellan Isabella Lövin och världen. Se arrangemangen här på webben eller läs en sammanfattning.
Läs mer

Uttalande

27 juni 2018

Brev till EU:s ledare om unionens kommande långtidsbudget (eng)

EU-kommissionens förslag på finansiering av sitt framtida utrikes- och utvecklingssamarbete är djupt oroande. Förslaget, som presenterades 14 juni, prioriterar ner fattigdomsbekämpning och utveckling till förmån för EU:s inhemska ekonomiska och politiska intressen. När EU:s ledare träffas den 28–29 juni för att bland annat diskutera EU:s framtida budget vill vi påminna om unionens åtaganden om hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

27 juni 2018

EU, prioritera inte bort utvecklingsfrågorna

EU-kommissionens förslag på finansiering av sitt framtida utrikes- och utvecklingssamarbete är djupt oroande. Förslaget som presenterades torsdag 14 juni prioriterar ner fattigdomsbekämpning och utveckling till förmån för EU:s inhemska ekonomiska och politiska intressen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

11 juni 2018

Partiledare, världen är ert ansvar!

En ny granskning visar att partierna inte prioriterar flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. I kombination med alltmer nationalistiska tongångar i valdebatten blir vi, 40 organisationer bakom valmanifestet #hjärtavärlden, rejält oroade. Inför onsdagens riksdagsdebatt uppmanar vi därför alla partiledare att skifta fokus och värna global rättvisa!
Läs mer
1 2 3 37