Nyheter

13 juni 2024

Utvecklingsfinansiering – sammanfattning och rekommendationer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #barometer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om utvecklingsfinansiering.

Samma år som agenda 2030 beslutades antogs också Addis Ababa Action Agenda – åtaganden om finansiering och finansiella reformer som är nödvändiga för hållbar utveckling. Där nämns viktiga reformer som bland annat handlar om att stärka länders inhemska offentliga resurser, växla upp privata investeringar och öka det internationella biståndet. Att rika länder lever upp till sina biståndsåtaganden är avgörande men långt ifrån tillräckligt. Alla resursflöden måste inriktas på att främja en hållbar och rättvis utveckling. Och framför allt måste utflödet av resurser från fattiga till rika länder samt skatteparadis – som idag är större än inflödet – stoppas med hjälp av bättre regler mot skatte- och kapitalflykt och bättre system för skuldhantering.

Idag når höginkomstländerna som grupp bara halvvägs i sina åtaganden om internationellt bistånd, och privata investeringar når sällan de fattigaste länderna och människorna. Offentliga resurser är den viktigaste finansieringen av hälsovård, utbildning, social trygghet, ren miljö, demokratiska institutioner och annat som skapar fungerande samhällen där världens alla barn och ungdomar kan växa upp. Men det är i de minst utvecklade länderna som budgetutrymmet har krympt allra mest sedan pandemikrisen. För att vända trenden till en utveckling där ingen ska lämnas utanför krävs omfattande förändringar av internationella regelverk och att alla länder prioriterar människor som lever i fattigdom och förtryck.

Kapitlet ger rekommendationer inom följande områden

  • Fattigdomsfokus och åtaganden till de minst utvecklade länderna
  • Skatt
  • Skuld
  • Mobilisering av privata investeringar
  • Budget och ramar för utvecklingssamarbetet
  • Samverkan mellan utveckling, humanitärt arbete och fred

Kapitlet är framtaget av:

Act Svenska kyrkan, Diakonia, Erikshjälpen, Läkarmissionen, Plan International Sverige, Rädda Barnen och Union to Union.