Nyheter

27 september 2023

Paviljongen för de Globala målen under SDG Summit. Foto: UN Photo/Laura Jarriel

SDG Summit: Räddningsplan för planeten

#agenda 2030 och samstämmighet

Förra veckan samlades världens ledare för att i halvtid utvärdera de Globala målen på FN-mötet SDG Summit i New York. Läget för en majoritet av målen är mycket oroande, men FN:s generalsekreterare António Guterres beskrev ändå resultatet av mötet som en räddningsplan för planeten.

De 17 Globala målen i Agenda 2030 ska bland annat sätta stopp för hunger och fattigdom, minska ojämlikheten och bekämpa klimatförändringarna. Men vad kom då mötet fram till? Här är tre av de viktigaste resultaten:

1. Världens länder enades om en politisk deklaration

Inför SDG Summit förhandlade FN:s medlemsstater fram en text som fastslår det akuta läget för de Globala målen, och att länderna gemensamt måste öka takten i genomförandet och ta fram en mer ambitiös politik. Särskild vikt läggs vid finansieringen och att reformera de internationella finansiella institutionerna. Deklarationen antogs enhälligt på mötet.

Till grund för deklarationen finns en rapport framtagen av oberoende forskare som beskriver läget för de Globala målen: 2023 Global Sustainable Development Report

2. Bred uppslutning bakom FN:s stimulansplan

Utöver alla länders huvudanföranden i FN:s stora sal där de lyfte fram sina prioriteringar och huvudbudskap ägde flera olika tematiska samtal rum under SDG Summit. Statsminister Ulf Kristersson modererade exempelvis en ”leaders’ dialogue” om mobilisering av finansiering och investeringar för att målen ska uppnås. Återkommande för flera av dessa dialoger var att de slöt upp bakom generalsekreterarens stimulansplan, som fokuserar på att öka finansieringen (inklusive för klimatet) på flera sätt och att hantera skuldkrisen för många länder, och att lån behöver bidra till en hållbar utveckling.

3. En att-göra-lista och nationella hemläxor

Som ett led i att konkretisera ländernas åtaganden för Agenda 2030 skapades inför mötet en plattform där länder uppmanades presentera hur de avser öka ambitionen och takten i genomförandet av de Globala målen. Nu finns en så kallad SDG Acceleration and Accountability Platform där hittills 31 länder registrerat sina planer. Även andra aktörer såsom exempelvis internationella företag har också utrymme att lägga in sina åtaganden på plattformen. Än så länge har Sverige inte lagt in något åtagande.

Under den avslutande delen av SDG Summit presenterades en att-göra-lista för världens länder, med sju punkter, bland annat om stärkt finansiering, konkretiserade handlingsplaner och leverans på målet om minst 0,7 procent av BNI till internationellt bistånd.

De sju punkterna för att nå de Globala målen

Här är den att-göra-lista som presenterades i slutet av mötet:

  • transform your support of the SDG Stimulus into real investments in developing countries. 

We need to reach at least $500 billion per year for sustainable development, including through multilateral development banks and other mechanisms. 

To carry forward this initiative, I am calling for the formation of a Leaders Group to deliver a set of clear steps that enable the $500 billion to start flowing before the end of 2024.

  • translate the commitments made at this Summit into concrete policies, budgets, investment portfolios and actions.

And shift the focus of Voluntary National Reviews to advance accountability and catalogue progress made against this week’s commitments.  

  • strengthen your support for action across the six key SDG transitions highlighted here — food, energy, digitalization, education, social protection and jobs, and biodiversity.

The UN development system will take this work to the next level in the months ahead, and we will measure progress at the High Level Political Forum next July.

  • start planning now for massive increases in investments in social protection.

We must bring to life the Global Accelerator on Jobs and Social Protection to cover one billion additional people by 2025 and four billion by 2030.

  • as the political declaration makes clear, it’s high time for developed countries to meet their Official Development Assistance target of 0.7 per cent of gross national income.

As you plan your spending priorities for next year’s budget cycle, make it happen.

  • next month’s meeting of the IMF and World Bank must not be “business as usual.”

In addition to recapitalization, we need to see an urgent additional re-channeling of $100 billion in un-used Special Drawing Rights.

Government delegations should also arrive with specific proposals to massively leverage private funding in support of developing countries.

This should include proposals around innovative financing mechanisms like blended public and private finance and the use of debt swaps called for in the political declaration.

More broadly, we need to improve global debt mechanisms overall including by speeding up procedures, enabling immediate debt suspensions and restructuring debt on longer and affordable terms for countries in urgent need. 

And in line with the political declaration, we need to reform the global financial architecture, with concrete proposals developed in time for next year’s Summit of the Future and the next Financing for Development Conference in 2025.

  • arrive at COP28 next month with concrete plans and proposals to avoid the worst effects of climate change, keep global promises to provide essential support, and help developing countries achieve a just and equitable transition to renewable energy.

In particular, this will be the moment to operationalize the new loss and damage fund at COP28 — as well as the Global Biodiversity Framework Fund called for at COP15.