Nyhet

30 november 2018

Elisabeth Svantesson, ekonomisk talesperson (M), och Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk talesperson (M), och Ulf Kristersson, partiledare (M). Foto: Sveriges riksdag

Moderaterna sänker internationellt bistånd med 1,2 miljarder

#eu:s och sveriges bistånd

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Moderaternas förslag innebär 1,2 miljarder kronor mindre till biståndet jämfört med övergångsregeringens budgetproposition. Det motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges humanitära bistånd eller mer än halva Sveriges bistånd till hälsa. Med tanke på den parlamentariska situationen finns det viss sannolikhet att det blir Moderaternas budget som kommer att bestämma ramarna för 2019.

Biståndet ligger idag på en procent av Sveriges BNI. Sverige är ett av världens rikaste länder, 12:e rikast mätt i BNI per capita och 7:e rikast mätt med Human Development Index.

– Det är mycket olyckligt om vi inte lever upp till målet om en procent i bistånd, särskilt i en tid då hungern i världen ökar för första gången på flera år och FN:s appeller om humanitär hjälp står underfinansierade. Demokratin går bakåt och demokratikämpar världen över behöver vårt stöd. Ytterst handlar det om värderingar, säger Magnus Walan från Diakonia, medlem i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Klar majoritet för bibehållet bistånd

Det finns varken en folklig eller politisk majoritet för att minska biståndet. Sju av tio svenskar tycker att storleken på biståndet är lagom eller bör öka. En majoritet i Sveriges riksdag, alla partier utom M och SD, står för att Sveriges bistånd ska vara en procent av BNI. Moderaterna säger att de vill uppnå enprocentsmålet, men inte förrän år 2022.

Fem skäl till att inte dra ner på biståndet

 1. Bistånd kan utrota extrem fattigdom
  En värld där fler har tillräckligt är en bättre värld för alla. Det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen, men i de länder där få andra resurser finns att tillgå är det bara med hjälp av bistånd som man kommer att klara det. Det saknas tillräcklig annan finansiering för hälsovård, utbildning och sociala skyddsnät i de allra mest utsatta länderna.
 2. Bistånd bidrar till fred
  Det är billigare och mer långsiktigt hållbart att förebygga konflikter och bygga fred än att satsa mer på militären. De här argumenten har fredsrörelsen länge framfört och nu även röster inom amerikanska militären. De tycker att det är en mycket dålig idé att öka försvarsbudgeten och minska utvecklingssamarbete och diplomati.
 3. Internationellt samarbete behövs för att lösa globala problem
  Klimatförändringar, epidemier och faktumet att demokratin i världen efter decennier av uppgång nu försvagats för trettonde året i rad – är alla exempel på globala problem som inte kan lösas utan mer internationellt samarbete. Att nedprioritera biståndet sänder också helt fel signaler till de världsledare som inte håller sig till internationellt överenskomna regler och avtal, och underminerar demokrati och hållbar utveckling.
 4. Sveriges stöd gör skillnad för de som jobbar i motvind
  En viktig del av Sveriges bistånd är att vi stödjer människor som arbetar för sina grundläggande rättigheter i extrem politisk motvind. Ett tydligt exempel är att Sverige kompenserat för USA:s abortfientliga global gag rule som stoppade många miljarder i bistånd till mödrahälsovård och sexualupplysning. Ett starkt svenskt bistånd är viktigt för jämställdhet och hbtq-personers, minoriteters och andra diskriminerade eller förtryckta gruppers rättigheter.
 5. Bistånd gör Sverige bättre
  Sverige ligger på delad förstaplats som största biståndsgivare per capita i världen. Det, tillsammans med att Sveriges bistånd enligt internationella undersökningar håller hög kvalitet, gör att Sverige i internationella sammanhang får en stark röst för att vara ett så litet land. Att överge biståndsmålet om en procent riskerar att försvaga Sveriges röst i världen, och minska den goodwill och det förtroende som Sverige har in många länder. Dessutom – medkänsla smittar. En stor del av svenska folket är engagerade i frivilligorganisationer. Arbete för alla människors lika värde internationellt och i Sverige förstärker varandra.