Nyheter

9 juli 2021

FYRA KORTA FRÅGOR TILL RASHIMA KWATRA

#agenda 2030 och samstämmighet

Rashima Kwatra är påverkansrådgivare på RFSL. Hon är en av civilsamhällets representanter i Sveriges delegation till HLPF som pågår 6-15 juli. Vi ställde några frågor till henne inför mötet.

Varför är HLPF viktigt? 

HLPF erbjuder olika aktörer en möjlighet att komma samman och diskutera goda exempel och metoder för samarbete för att komma framåt med de Globala målen. För HBTQI-rörelsen ger det därför en möjlighet att påverka regeringar och andra aktörer för inkludering och öka synligheten, något som inte alltid är möjligt på nationell nivå. 

Vad kommer du särskilt att bevaka under HLPF? 

Marginaliserade grupper lämnas ofta utanför i aktiviteter inom utvecklingssamarbeten. Därför är det viktigt att bevaka hur utsatta grupper inkluderas i de politiska och mer praktiska resultaten från HLPF. 

Vad är civilsamhällets roll under HLPF? 

Civilsamhället är en nyckelaktör i genomförandet av de Globala målen. Världens länder kommer inte att förverkliga Agenda 2030 utan civilsamhällets deltagande. Det är civilsamhällets roll att säkerställa att en mångfald av röster och erfarenheter hörs på HLPF, och att dela det viktiga arbete som vi gör för att nå målen i Agenda 2030. 

Har du någon särskild förväntan på årets HLPF? Någon farhåga? 

Det digitala formatet gör det svårare för meningsfullt deltagande och det minskar möjligheten för påverkan. Därför är det avgörande att regeringar gör extra ansträngningar för att konsultera med och inkludera civilsamhällesrepresentanter på HLPF i år.