Nyheter

7 juli 2021

Fyra korta frågor till Nathalie Töpperwien Blom

#agenda 2030 och samstämmighet

Nathalie Töpperwien Blom är programansvarig på Act Svenska kyrkan och med i Sveriges e-delegation till årets HLPF. Vi ställde några frågor till henne inför mötet som pågår 6-15 juli.

Varför är HLPF viktigt? 

För att Agenda 2030 är både nationellt och globalt. Genomförandet görs av länder, men det är viktigt att rapportera och följa upp på global nivå också. HLPF är platsen där detta sker. 

Vad kommer du särskilt att bevaka under HLPF?

Jag är särskilt intresserad av frågor kring resiliens och build back better, hur vi kan nyttja lärdomarna efter Covid-19 för att ställa om, inte gå tillbaka till hur det var förut utan istället utvecklas framåt. Samt vikten av religiösa aktörer i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna och att skapa mer fredliga samhällen.  

Vad är civilsamhällets roll under HLPF? 

Civilsamhällets styrka är att organisera och ge röst åt dem som annars inte hörs. Att peka på sådant som annars glöms bort eller osynliggörs i denna typ av processer.  

Har du någon särskild förväntan på årets HLPF? Någon farhåga?

Mina förväntningar på årets HLPF är att det blir tydligt att vi har mindre än tio år kvar för att agera och detta kommer fram i samtalen och i åtaganden. Det är på allvar och det är nu det gäller! 

En farhåga jag har är att se hur mycket plats SDG 5 får som integrering eftersom målet själv inte lyfts i fokus. Kvinnors och flickors rättigheter är på tillbakagång och det är också de som drabbats hårdast i pandemin. 

Följ Nathalies rapportering från HLPF på twitter: @tpperwien