Läs våra senaste debattartiklar här. De berör frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Debatt

8 februari 2017

Dags att ändra riktning på EU:s flyktingpolitik

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EUs yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. 
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

3 februari 2017

EU-samarbete med Libyen kan medföra stora risker för migranter

EU vill stoppa migranter från att ta sig till Europa över Medelhavet och diskuterar nu en överenskommelse med Libyen. Ett sådant samarbeta kan innebära stora risker för upprätthållandet av mänskliga rättigheter.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

10 januari 2017

Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna

Sverige ska värna asylrätten och ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande. Men det får inte bekostas av minskat bistånd till världens fattiga. Regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet, skriver sex organisationer i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

20 oktober 2016

Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser

Inför mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer vädjar idag medlemsorganisationer i CONCORD Sverige till statsminister Stefan Löfven och Sverige att inte bidra till en politik som försvårar för människor att lämna krig och konflikt.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

28 juni 2016

Debatt: Låt EU stå för mänskliga rättigheter

Den 28-29 juni träffar statsminister Stefan Löfven sina EU-kolleger för att diskutera EU:s flyktingpolitik. I en debattartikel i SvD uttrycker 11 organisationer oro över att EU vill samarbeta med Libyen för att hindra människor att söka asyl i EU istället för att skapa lagliga vägar in i Europa.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

16 februari 2016

Bistånd och militära insatser hör inte ihop!

Mycket står på spel när OECD:s medlemsländer träffas den 18 februari för att enas kring en ny definition av biståndet. Som ett av få länder säger Sverige nej till förslaget att vissa militära insatser ska få räknas som bistånd. Pressen är nu stark på Sverige att omvärdera sin position. 15 organisationer i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp uppmanar därför regeringen att stå fast vid sitt ord.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

3 november 2014

Globala utmaningar kräver ökad samstämmighet

Idag publiceras en debattartikel, signerad av CONCORD Sveriges ordförande Kristina Henschen, som förespråkar mer samstämmighet inom EU:s utrikestjänst EEAS (European External Action Services) med ökat fokus på utvecklingspolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Debatt

24 september 2014

Sverige måste ta ansvar i FN

När FN:s ledare träffas i generalförsamlingen den 24 september står post-2015 på agendan. Mötet utgör startskottet för ett års mellanstatliga förhandlingar om den nya utvecklingsagenda som ersätter millenniemålen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Debatt

21 maj 2014

Glöm inte EU:s globala ansvar

Efter åren av kris har debatten inför EU-valet till stor del handlat om unionens interna utmaningar. Men EU är också en global aktör och världens största biståndsgivare. EU måste därför ta ledning och ansvar för flera viktiga utvecklingsfrågor under nästa mandatperiod. Som ledamot i det allt mäktigare parlamentet kan man göra stor skillnad, skriver CONCORD Sveriges ordförande Kristina Henschen i en debattartikel i Omvärlden.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

15 december 2013

Sveriges politik för global utveckling behöver förnyas

För precis tio år sedan beslutade riksdagen att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag i världen när den antogs i december 2003. Vi anser att regeringen inte har gjort tillräckligt för att leva upp till riksdagsbeslutet, och vi ser några tydliga områden som kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet