Läs våra senaste debattartiklar här. De berör frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Debatt

15 december 2013

Sveriges politik för global utveckling behöver förnyas

För precis tio år sedan beslutade riksdagen att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag i världen när den antogs i december 2003. Vi anser att regeringen inte har gjort tillräckligt för att leva upp till riksdagsbeslutet, och vi ser några tydliga områden som kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet