Läs våra senaste debattartiklar här. De berör frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Debatt

15 maj 2018

Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut

I 15 års tid har Sverige lovat att bidra till en hållbar utveckling globalt. Trots det fattar våra folkvalda politiker beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Det visar Barometer 2018, en ny granskning gjord av ett 20-tal organisationer inom CONCORD Sverige som inför valet uppmanar samtliga partier att hålla löftena om Sveriges politik för global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Debatt

19 mars 2018

Asylrätt: Regeringen gömmer sig bakom EU

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för huruvida Sverige kommer att kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning. Därför kräver nio organisationer i CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår ordinarie och mer humana asylpolitik?
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

12 december 2017

Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten!
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Debatt

7 december 2017

EU, bidra inte till att migranter fängslas i Libyen

Vi kräver att Sveriges migrationsminister vid EU:s ministermöte i Bryssel den 7 december gör allt för att EU:s kommande gemensamma asylsystem inte ska montera ner asylrätten och skyddet för människor på flykt. V kräver också att EU genast upphör med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att fängslandet av migranter ökar i Libyen.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

30 oktober 2017

Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet

På dagens biståndsmöte i Paris vill vi att Sverige står upp för att biståndet ska ha fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning. Flera förslag som ska förhandlas visar på en oroväckande trend att vilja flytta biståndets fokus från behoven hos människor som lever i fattigdom till givarländernas egna intressen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Debatt

5 juli 2017

Feministisk utrikespolitik fallerar på två områden

Sveriges feministiska politik på utrikesområdet bidrar på ett konkret sätt till ökad jämställdhet och att kvinnors och flickors rättigheter stärks. Men kring vapenexport och migrationspolitik finns uppenbara problem.
Läs mer

#jämställdhet

Debatt

6 april 2017

Skrota den tillfälliga asyllagen!

Den nya tillfälliga asyllagen – tagen av Sveriges uttalat feministiska regering – bortser från kvinnors och barns skyddsbehov. Det skriver sju medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp i ett debattinlägg med anledning av Socialdemokraternas kongress i Göteborg.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

9 mars 2017

Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd

Om förslagen till EU:s nya gemensamma asylsystem antas innebär det att delar av den tillfälliga asyllagen som den svenska regeringen antog förra sommaren blir permanenta. Därför uppmanar 18 organisationer regeringen att säkerställa att förslagen inte blir verklighet så att Sverige kan återgå till ordinarie humana asyllagstiftning.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

23 februari 2017

Öka stödet till SRHR i vårbudgeten

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet.
Läs mer

#jämställdhet

Debatt

8 februari 2017

Dags att ändra riktning på EU:s flyktingpolitik

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EUs yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. 
Läs mer

#migration och utveckling