Uttalande

19 mars 2020

Globala målen-karta

Civilsamhället försvagat i uppföljningen av Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

På ett möte med FN:s statistiska kommitté om uppföljningen av Agenda 2030 togs oväntat en indikator för civilsamhället bort. 22 medlemmar i CONCORD Sverige uppmanar nu regeringen att mer aktivt värna civilsamhällets roll i arbetet med att nå Globala målen för hållbar utveckling.

Det var under den 51:a sessionen i FN:s statistiska kommitté den 3-6 mars i år som indikatorn plockades bort med motiveringen att den var svår att mäta. Det gäller indikatorn som ska följa upp delmål 17.17 som handlar om partnerskap inom det civila samhället och med offentliga och privata aktörer.

Civilsamhället hade redan innan mötet en svag position i den globala uppföljningen med omnämnande i bara två indikatorer. Med det nya beslutet försvagas civilsamhällets roll i arbetet för hållbar utveckling ytterligare. Det sker i en tid när civilsamhällets utrymme redan är begränsat och hotas i många länder.

– Det är djupt problematiskt att civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030 följs upp i så liten utsträckning på global nivå. Nu har uppföljningen minskat ytterligare genom det reviderade förslaget till globala indikatorer, säger Eva Rundgren Forsberg, tillförordnad generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, en av organisationerna bakom brevet till regeringen.

Sverige hade en representant på plats i den expertgrupp som tog beslutet. I brevet till regeringen skriver civilsamhällesorganisationerna att de ”ser det som anmärkningsvärt att förändringen har släppts igenom av den svenska representanten i arbetsgruppen. Det rimmar illa med regeringens fokus på demokratisatsningen och ambitionen att öka stödet för det öppna samhället.”

Indikatorerna för den globala uppföljningen av Agenda 2030 ses regelbundet över av FN:s statistiska kommitté. Nästa översyn sker enligt uppgift 2025, endast fem år innan Globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda.