Uttalande

16 maj 2019

Brev till Peter Eriksson inför EU:s biståndsministermöte (eng)

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s budget

På torsdag den 16 maj träffas EU:s biståndsministrar i Bryssel för att i diskutera unionens långtidsbudget och hur Agenda 2030 ska finansieras. I de pågående budgetförhandlingarna ser vi hur det framtida biståndet till stor del har påverkats av EU:s säkerhets- och migrationspolitiska intressen.

I ett brev skickat till biståndsminister Peter Eriksson uppmanar CONCORD Sverige och CONCORD Europa att EU och dess medlemsstater prioriterar internationellt utvecklingssamarbete i genomförandet av Agenda 2030. Budgetdelen som rör unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI) bör förbli det främsta instrumentet i kampen mot ojämlikhet och utrotning av fattigdom, samt för att uppnå hållbar utveckling.