Uttalande

14 september 2020

Brev till EU-parlamentariker om biståndet i EU:s långtidsbudget

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

I detta brev uppmanar vi EU-parlamentet att ta på sig ledartröjan i att nå Agenda 2030, genom en proportionerlig biståndsbudget för unionen de kommande sju åren. Vår uppmaning ges inför att EU-parlamentet nu ska ta fram sin ståndpunkt kring EU-ledarnas förslag på budget från juli, där bland annat biståndet minskas.

Vid EU-toppmötet den 21 juli nådde unionens ledare en överenskommelse för EU:s kommande långtidsbudget, ett förslag som kraftigt sänker biståndet. Utöver en generell sänkning minskar de delar i biståndet som specifikt ska gå till civilsamhället och arbete för mänskliga rättigheter och demokrati ytterligare.

Europaparlamentet ska nu ta fram sin ståndpunkt i frågan inför förhandlingar med EU-ledarna (Europeiska rådet). Tidigare har parlamentet drivit att biståndsbudgeten ska öka. Vi förväntar oss nu att detta är en fråga som inte läggs åt sidan i nästa steg av förhandlingarna och skriver därför till ledamöterna för att de ska ta på sig ledartröjan i att nå de Globala målen genom en proportionerlig biståndsbudget för 2021-2027. Genom CONCORD Europa har vi skickat uppmaningen till EU-parlamentets ledamöter i utvecklings- och utrikesutskottet.