Uttalande

13 december 2021

Brev till statminister Magdalena Andersson inför mötet med Europeiska rådet

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

16-17 december har Europeiska rådet ett möte som förväntas landa i rådsslutsatser inför det viktiga toppmötet EU-Afrika i början av 2022. I ett brev till statsminister Magdalena Andersson vill vi framför allt lyfta fram att Sverige bör betona vikten av att säkerställa ett meningsfullt deltagande för civilsamhällets organisationer. Rekommendationerna i brevet har tagits fram tillsammans med övriga nationella plattformar inom CONCORD Europa.

Hela brevet, adresserat till statminister Magdalena Andersson

Sverige är sedan länge en trogen och engagerad allierad för det globala civilsamhället som engagerar sig för en hållbar och rättvis värld. Den närmaste tiden kommer Sveriges roll och röst bli än viktigare. Det är därför med stort engagemang som CONCORD Sverige gratulerar dig till utnämningen som Sveriges statsminister. Vi välkomnar dig till det konstruktiva utbyte som utvecklats mellan civilsamhället, regeringen och myndigheter kring Sveriges utrikespolitik och utvecklingssamarbete.

CONCORD Sverige är en plattform bestående av 81 civilsamhällsorganisationer som arbetar tillsammans för en hållbar och rättvis värld. Bland våra medlemmar hittar du de stora och små biståndsorganisationerna, organisationer för mänskliga rättigheter, miljöorganisationer och organisationer med geografiskt och tematiskt fokus. Vårt syfte är att bidra till att Sverige och EU utformar och genomför politik för en global hållbar utveckling, med fokus på de som lever i störst utsatthet. Vi är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som totalt samlar 2600 civilsamhällesorganisationer.

Inför Europeiska rådets möte den 16–17 december som förväntas landa i rådsslutsatser inför det viktiga toppmötet EU-Afrika i början av 2022 vill vi framför allt lyfta fram att Sverige bör betona vikten av att:

  • Säkerställa ett meningsfullt deltagande för civilsamhällets organisationer, om EU menar allvar med att vilja uppnå ett partnerskap som är jämlikt och hållbart. Civilsamhället representerar de som ofta är mest marginaliserade och som samtidigt påverkas mest av beslut som ledare inom EU och AU tar. Civilsamhällets meningsfulla deltagande i policyprocesser ställer krav på informationsdelning, konsultationer, transparens och öppen dialog.
  • Främja mänsklig utveckling och miljömässig och social rättvisa genom en omfattande, ambitiös plan som utvecklas som ett konkret resultat av mötet. Planen bör bygga på tre pelare: åtgärda strukturella ojämlikheter, inklusive brist på jämställdhet mellan könen; stärka kopplingar och samstämmighet mellan politiska sektorer; och uppfylla åtaganden kring biståndsnivåer.

Bifogat finner du ett mer detaljerat medskick från oss och andra organisationer inom plattformen CONCORD Europa. Vi hoppas att detta inspel bidrar till Sveriges arbete i EU, och ser fram emot fortsatt dialog om utvecklingsfrågorna på EU-nivå.

Vänliga hälsningar
Petra Tötterman Andorff
Ordförande CONCORD Sverige