Nyheter

23 februari 2023

Alex Brekke, generalsekreterare på Amazon Watch Sverige
Alex Brekke, generalsekreterare på Amazon Watch Sverige

AMAZON WATCH SVERIGE UPPMÄRKSAMMAR URFOLKS RÄTTIGHETER

#civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Klimatdebatterna i EU är många. Amazon Watch Sverige vill lyfta problematiken med frihandelsavtalet Mercosur och vad det innebär för urfolk och miljö. Just nu driver Amazon Watch Sverige projektet #StopEUMercosur för att informera allmänheten om frågan.

EU-Mercosur är frihandelsavtalet som innebär att 93 procent av tullarna för produkter som tex nötkött och soja från Mercosur-länderna kommer elimineras. Målet med avtalet är ett ökat samarbete mellan EU och Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). Klimat- och miljögrupper kritiserar avtalet för dess negativa konsekvenser för speciellt Amazonas, som ofta kallas jordens lungor. Det nuvarande förslaget innebär att en stor del av regnskogen hotas att skövlas för att göra plats för mer jordbruk. Ända sedan förhandlingarna om avtalet började 2000 har det kritiserats för att inte ta hänsyn till urfolks rättigheter eller miljön och den biologiska mångfalden.  

Nu har det gått fyra år sedan förhandlingarna mellan de två parterna avslutades. Trots att EU-parlamentsrepresentanter och miljöaktivister fortfarande anser att avtalet inte nämner skydd av urfolks rättigheter, regnskogen och miljön tillräckligt tydligt vill nuvarande och nästa ordförandeland i EU, Sverige och Spanien, få igenom avtalet så snabbt som möjligt,  

— Handelsavtalet är fortfarande inte klart, men det innebär en allvarlig direkt påverkan på urfolken och deras områden. Vi vill att urfolken ska vara med i diskussionen och att de ska få bestämma själva över sina territorier. Vi som organisation säger inte hur ett avtal ska se ut, vi vill bara att urfolken ska bestämma och ifall de inte vill ha ett avtal, då är det så, säger Alex Brekke, generalsekreterare på Amazon Watch Sverige. 

Amazon Watch Sverige är en av sju medlemsorganisationer som fått projektstöd genom CONCORD Sverige för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under ordförandeskapet. Amazon Watch Sveriges huvudsakliga fokusområde i samband med ordförandeskapet är att öka förståelsen om handelsavtalet Mercosur hos den svenska allmänheten. 

Om EU-ordförandeskapsprojektet

Amazon Watch Sverige har släppt broschyren ”Handel till Varje Pris” i samband med ordförandeskapet för att sprida kunskap om handelsavtalet och vad det betyder för urfolken och regnskogen. De planerar även att delta i ett antal podcasts (Klimatpodden och Global Podd) för att kunna lyfta ämnet till både allmänheten och människor inom miljörörelsen. De har även medverkat i två artiklar som lyfter problemen med avtalet. Amazon Watch Sverige vill också rikta in sig på den svenska regeringen, på grund av ordförandeskapet i EU. 

— Det har inte varit så mycket debatt och diskussioner om det här ämnet hos den vanliga svensken och det är för att de flesta inte känner till det. Den svenska regeringen har ju inte haft någon kritisk position mot avtalet men vi hoppas att Sverige ska ta tydlig ställning, speciellt nu när vi har ordförandeskapet, säger Alex Brekke på Amazon Watch Sverige.  

Sju medlemmar i CONCORD Sverige har fått projektstöd för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under det svenska ordförandeskapet. Detta sker inom ramen för CONCORD Sveriges projekt ”Towards an open fair and sustainable Europe in the world” i samarbete med CONCORD Europa och våra systerplattformar i Frankrike och Tjeckien. Det här är den andra artikeln i en serie där vi introducerar medlemsorganisationernas projekt. Läs den första artikeln här.