Nyheter

16 februari 2023

Sara Österlund, senior policyrådgivare på RFSU
Sara Österlund, senior policyrådgivare på RFSU

RFSU vill sätta SRHR på EU:s dagordning under Sveriges ordförandeskap

#jämställdhet

Sveriges, och därefter Spaniens, ordförandeskap i EU skapar möjligheter att driva frågor om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och EU:s roll i dessa frågor i världen. Det tycker Sara Österlund på RFSU, som med finansiering av CONCORD Sverige nu driver ett projekt för att lyfta dessa frågor.

När EU kommissionen 2020 antog en tredje handlingsplan för jämställdhet (Gender Action Plan – GAP III) var det ett stort steg framåt i det globala jämställdhetsarbetet, enligt Madeleine Winqvist, policyrådgivare på CONCORD Sverige. I planen höjdes ambitionerna för att bidra till universell tillgång till hälsovård, SRHR, jämställdhet inom utbildning och ett jämställt ledarskap och deltagande. Men alla medlemsländer var inte överens. Polen och Ungern blockerade antagandet av rådslutsatser om handlingsplanen. Handlingsplanens politiska tyngd och styrning över medlemsstaternas globala jämställdhetsarbete blev därmed försvagat jämfört med tidigare handlingsplaner. Handlingsplanen är dock ett viktigt verktyg för det gemensamma EU-arbetet som genomförs genom kommissionen och utrikestjänsten EEAS och för de medlemsstater som ändå valt att anamma den. Under Sveriges ordförandeskap ska en halvtidsöversyn av handlingsplanen påbörjas. 

– EU är en viktig global röst och jämställdhet ska vara en prioriterad fråga i EU:s bistånd. Om Gender Action Plan III implementeras fullt ut blir EU också en stor finansiär av SRHR. Det är inte så lätt att spåra hur stor del av EU:s bistånd som faktiskt går till SRHR, säger Sara Österlund som är senior policyrådgivare i SRHR-frågor på RFSU. 

RFSU är en av sju medlemsorganisationer som fått projektstöd genom CONCORD Sverige för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under ordförandeskapet. RFSU:s huvudsakliga fokusområde i samband med ordförandeskapet är att SRHR och jämställdhet ska vara prioriterade frågor i EU:s bistånd. 

RFSU planerar film och seminarium för att nå ut

Den här veckan publicerade RFSU en artikel om varför EU:s stöd till SRHR är viktigt i externa relationer, samt rekommendationer till den svenska regeringen. RFSU planerar även att producera en kortfilm som kommer att förklara varför det är viktigt att SRHR finansieras i EU och visa ett gott exempel på hur det skulle kunna fungera. De planerar även ett utåtriktat seminarium med temat ”EU:s roll i världen för SRHR”. 

De primära målgrupperna för projektet är RFSUs nätverk och jämställdhetsorganisationer, liksom den svenska regeringen. RFSU vill också rikta sig till civilsamhälle och regeringar i länder som har liknande syn på jämställdhetsarbetet, exempelvis Belgien och Spanien i nästa ordförandeskapstrio. 

– Det är extra viktigt att Sverige och Spanien visar framfötterna för sedan kommer Polen och Ungern som ordförande och de kommer inte att ta i de här frågorna. Polen och Ungern kommer absolut inte göra någonting för jämställdhet och SRHR i världen. Därför krävs det att det finns andra starka krafter som ändå fortfarande lyfter och bär dessa frågor, säger Sara Österlund på RFSU. 

Om CONCORD Sveriges ordförandeskapsprojekt

Sju medlemmar i CONCORD Sverige har fått projektstöd för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under det svenska ordförandeskapet. Detta sker inom ramen för CONCORD Sveriges projekt ”Towards an open fair and sustainable Europe in the World” i samarbete med CONCORD Europa och våra systerplattformar i Frankrike och Tjeckien. Det här är den första artikeln i en serie där vi kommer att introducera medlemsorganisationernas projekt.