Rekommendationer

18 april 2017

13 råd för en konstruktiv handlingsplan för Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

Sätt Sverige i en global kontext, se till att ingen lämnas utanför och skapa en mångdimensionell förståelse av fattigdom. Det är några av de 13 råd 25 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet ger regeringen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

De tretton råden handlar om:

 1. Sverige i en global kontext
 2. Bred förankring och kraftfull styrning från högsta politiska nivå
 3. Tredimensionell hållbarhet
 4. Ingen ska lämnas utanför och en mångdimensionell förståelse av fattigdom
 5. Satsa på svenska styrkor och motvindsfrågor
 6. En samstämmighetspolitik som definierar och hanterar målkonflikter
 7. Att mäta hållbar utveckling och data för den sociala dimensionen
 8. Kommunikation, folkbildning och mobilisering
 9. Ett levande och självständigt civilsamhälle
 10. Samhällssamverkan och partnerskap
 11. Rådrivare inom EU och FN
 12. Uppföljning och ansvarsutkrävande
 13. Tillräcklig finansiering
Läs råden (pdf)