Företagande och mänskliga rättigheter – Så tycker vi

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter arbetar för att få till stånd en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer.

Detta jobbar vi för både i Sverige och inom EU. Vi kräver att:

  • Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

Human Rights Due Diligence innebär att företag identifierar, förhindrar och hanterar risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan uppstå i samband med företagets verksamhet eller i dess affärsrelationer.

Arbetsgruppen för företagande och mänskliga rättigheter har även tagit fram ett dokument med mer djupgående analys av situationen och varför det är hög tid att Sverige utreder möjligheten till en nationell HRDD-lagstiftning.

I vår Barometer 2020, som granskar Sveriges politik för global utveckling på ett antal områden, finns ett kapitel om företagande och mänskliga rättigheter. Kapitlet ger analys och rekommendationer om följande:

  • Företags och statens ansvar för mänskliga rättigheter
  • Statligt ägda bolag och statliga investeringar
  • Krav inom offentlig upphandling
  • Mänskorättsförsvarare och företagens ansvar