Företagande och mänskliga rättigheter – Så jobbar vi

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter granskar och påverkar svensk och europeisk politik på området. I arbetsgruppen ingår 17 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Genom arbetsgruppen kan våra medlemmar tillsammans bevaka och påverka politiken i Sverige och EU kring frågan om företagande och mänskliga rättigheter. Gruppen utbyter information och skapar tillsammans en starkare röst för ett hållbart företagande. För att påverka politiken jobbar även arbetsgruppen med att skapa opinion kring frågan.

41 företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner gav hösten 2020 sitt stöd till kampanjen Visa handlingskraft som samordnades av CONCORD Sverige. Med kampanjen ville vi skapa opinion för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands.