Nyheter

3 november 2023

Så debatteras Israel och Palestina i EU

#eu-politik

Kriget mellan Israel och Hamas har skapat debatt i Bryssel. Kommissionen genomför en översyn av utvecklingsbiståndet, rådet har svårt att enas, och parlamentet kritiseras för dubbla måttstockar.

Två dagar efter Hamas attack mot Israel meddelade EU-kommissionären för grannskapspolitik Oliver Varhelyi att biståndet till Palestina omedelbart skulle pausas.

Detta fick kommissionen sedan dementera – inget stöd pausas ”eftersom det inte fanns några planerade utbetalningar”. Men EU-kommissionen kommer att genomföra en översyn av utvecklingsbiståndet till Palestina, för att säkerställa att ingen finansiering ”indirekt gör det möjligt för någon terroristorganisation att utföra attacker mot Israel”, och för att undersöka om något av biståndet behöver anpassas utifrån den nya situationen. Översynen ska genomföras ”så snart som möjligt”.

I spåren av den snabbt eskalerande konflikten har den humanitära situationen på Gaza, som i många år varit mycket svår, ytterligare förvärrats. Flera tusen människor uppges ha dödats, el och vatten har skurits av, samtidigt som hjälpsändningar fastnat vid gränsen. Den 16 oktober aviserade EU-kommissionen att det humanitära stödet till Palestina ska tredubblas.

Parlamentet antog den 19 oktober en resolution där de bland annat uppmanade till en så kallad humanitär paus.

Denna resolution fick kritik av bland andra Human Rights Watch, som anklagade parlamentet och EU för att tillämpa dubbla måttstockar.

”International Humanitarian Law is clear: atrocities from one side do not justify atrocities from the other side”, sa Tirana Hassan, chef för Human Rights Watch, i ett tal till utrikesutskottets underutskott för mänskliga rättigheter den 25 oktober. Hon menade att resolutionens budskap inte reflekterade denna princip.

Den 26 oktober diskuterade EU:s medlemsländer situationen i Israel och Palestina i rådet. Österrike, Tyskland och Tjeckien ville inte se en uppmaning om vapenvila, så i de rådsslutsatser som till slut antogs uttryckte rådet sin oro över den humanitära situationen i Gaza men uppmanade inte till eldupphör utan till ”humanitära korridorer och pauser för humanitära behov”.

I rådsslutsatserna ställer sig EU-länderna också bakom en internationell fredskonferens, vilket Spanien tryckt på för.