Nyheter

17 juni 2013

Migration och utveckling på dagordningen

#migration och utveckling

För att fördjupa den internationella dialogen och samarbetet mellan stater på migrations- och utvecklingsområdet finns det sedan 2007 en mellanstatlig plattform för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Sverige är under 2013 och halva 2014 ordförande i forumet.

Sambandet mellan migration och utveckling är också ämnet för en så kallad kommunikation från EU-kommissionen som kom den 22 maj. Den heter ”Maximising the Development Impact of Migration” och är EU:s bidrag till FN:s högnivådialogmöte om migration och utveckling som kommer att hållas den 3-4 oktober 2013.

Enligt Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utveckling, ”bör migration erkännas som en drivkraft för en inklusiv ekonomisk, social och miljömässig utveckling”.

Läs ”Maximising the Development Impact of Migration”.

Läs CONCORD Sveriges faktablad om migration och utveckling.