Nyheter

4 juli 2023

EU:s globala roll – en konflikt mellan intressen och värderingar

#eu-politik

Att EU har ett globalt perspektiv och inte låter politiska egenintressen styra över grundläggande principer är en förutsättning för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. EU:s samarbete med lokala civilsamhället är en annan förutsättning. Det var två av flera slutsatser när EU:s globala roll diskuterades på det svenska ordförandeskapets sista dag.

– Hur EU interagerar med globala syd förändras drastiskt. Bistånd villkoras och EU:s säkerhets- och ekonomiska intressen prioriteras i stället för att vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling, sa Hanna Sjölund, policyansvarig på We Effect i inledningen av CONCORD Sveriges panelsamtal ”EU:s globala roll – en spaning framåt efter Sveriges ordförandeskap” på Almedalsveckan 2023.

Från vänster på scen: Hanna Sjölund, We Effect, Isabella Olsson, Läkarmissionen, Erik von Pistohlkors, EU-kommissionens representation i Sverige, Louise Bengtsson, Sieps, Jakop Dalunde (MP) Europaparlamentariker.

Panelen om ordförandeskapet: ”70 procent en honest broker”

Panelen diskuterade både positiva aspekter av Sveriges ordförandeskap, där rådets slutsatser om global hälsa, klimatalliansen och åtgärder för det humanitära finansieringsunderskottet lyftes fram som höjdpunkter, samt en avsaknad av engagemang från regeringen i frågor kring klimat och migration.

– Det som brustit är att det varit svårt att få enighet i rådet kring sådant som inte rör frågan om det säkerhetspolitiska läget i Ukraina. Det är viktigt att vi inte glömmer bort andra kriser och krig, såsom Sudan, eller offrar EU:s relationer med andra länder. Vi måste kunna se åt två håll samtidigt sa Isabella Olsson, global påverkanschef, Läkarmissionen.

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, menade att det varit påtagligt att ordförandeskapet innebär 70 procent att vara en ”honest broker” – det vill säga att utan en egen agenda se till så att alla processer fungerar – och 30 procent utrymme att driva en egen agenda.

– Migrationspakten gör livet svårare för människor att komma till Europa och söka asyl. Jag hade gärna sett att regeringen hade puttat politiken åt ett annat håll gällande detta, men också lägga mer tid och energi på att öka ambitionerna kring klimatpolitiken, sa Jakop Dalunde.

EU:s roll för global rättvisa: konflikt mellan värderingar och intressen

Panelen diskuterade vad som krävs för att EU ska vara en verklig aktör för att stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i världen. De var överens om att det främst handlar om att axla utmaningar i den klassiska konflikten mellan värderingar och intressen.

– EU är en aktör som består av 27 olika länder och politiker och kan därmed inte vara en homogen aktör. Att det finns medlemsstater som inte respekterar EU-gemensamma värderingar på hemmaplan visar på vilka förväntningar vi ska ha på EU, menade Isabella Olsson.

Louise Bengtsson, forskare på Sieps, instämde.

– Exempelvis ser vi att EU:s globala hälsostrategi, trots värderingar om mänskliga rättigheter, präglas av säkerhetspolitiska intressen. Vad betyder det här i praktiken? Vi behöver säkerställa upprätthållande av grundläggande värderingar inom EU, sa hon.

Från vänster: Erik von Pistohlkors, Hanna Sjölund, Isabella Olsson, Jakop Dalunde, Louise Bengtsson.

Erik von Pistohlkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige, berättade att han under sin 27-åriga karriär inom EU har upplevt hur EU förändrats som en global aktör, ”särskilt gällande fundamentala värden”.

– När jag arbetade i Brasilien hade 23 medlemsländer ambassader där. Vi hade regelbundna möten med brasilianska regeringen och civilsamhället och hade ett bra samarbete med medlemsländerna på plats. Ja, EU är byråkratiskt och mycket bestäms i Bryssel, men mycket sker även på marken. I vissa länder finns bara EU-delegationer på plats som representerar hela EU, det är en stor börda att bära. En positiv utveckling har skett senaste 20 åren, inte minst Lissabon-fördraget. Vi har mer redskap i vår verktygslåda vad gäller det relationsbyggande arbetet och för påverkan, sa han.

Erik von Pistohlkors förklarade att han förstår att civilsamhället är otåliga, med menade på att ”det går i rätt riktning men det tar tid”.

– Civilsamhällets roll är att ha ögonen och öronen på marken så vi har väldigt mycket glädje av att vara i kontakt med dem. Det är A och O för att förstå sig på ett sammanhang, sa han.

Louise Bengtsson höll med:

– Om man drar in bistånd till ett land på grund av värderingstvister får det inte drabba civilsamhället – för de är de som är de positiva krafterna i landet, sa hon.

Framåtblick: Vad EU behöver förändra

– De steg som Europa nu börjar ta med offensiv klimatpolitik kan få konsekvenser för andra delar av världen. Det finns en frustration kring att vi i EU står för den största andelen av utsläppen men vägrat agera. Att vi kan minska utsläpp och använda intäkterna från klimatpolitiken för att finansiera biståndsinsatser är en jätteviktig fråga som vi borde arbeta för nästa mandatperiod, sa Jakop Dalunde från Miljöpartiet.

Louise Bengtsson, Sieps, gav en konkret rekommendation för hur EU kan stärka sitt arbete för jämställdhet.

– EU har en särskild representant för mänskliga rättigheter men ingen för jämställdhet. Sverige som ju haft en särskild ambassadör för feministisk utrikespolitik skulle kunna driva på för det i EU, sa hon.

Se seminariet i efterhand

CONCORD Sverige arrangerade seminariet ”EU:s globala roll – en spaning framåt efter Sveriges ordförandeskap” den 30 juni på Almedalsveckan 2023. Här kan du se hela seminariet i efterhand: