Nyheter

10 april 2024

EU-valet: Unionens största utmaningar enligt toppkandidaterna

#eu-politik

Mycket står på spel när över 400 miljoner medborgare i 27 länder ska välja sina representanter i Europaparlamentet. Vi har frågat kandidaterna vad de ser som EU:s största utmaningar i en tid av ökande globala utmaningar och politisk osäkerhet.

Karin Karlsbro, Liberalerna

”Vi befinner oss i den svåraste och farligaste tid som vår generation har upplevt. Ukraina slåss inte bara för sin egen existens, utan också för oss och för alla länders rätt till fred och frihet. Samtidigt som vi ska göra allt vi kan, så länge som det krävs, för att Ukraina ska vinna kriget så ska vi också fortsätta tackla klimatförändringarna. EU:s utsläpp ska hela vägen ner till nettonoll”, skriver Karin Karlsbro.

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Alice Bah Kuhnke identifierar den största utmaningen för EU som de ökande högerextrema krafterna i Europa. “Jag är djupt orolig för vad detta kan innebära för EU:s grundläggande värden och vår gemensamma solidaritet, som också är grunden för hur vi vill att EU ska vara i relation till omvärlden.”

Alice Bah Kuhnke varnar för Moderaternas och Kristdemokraternas samarbete med högerextrema grupper i EU-parlamentet efter valet, vilket hon anser kan leda till ökade klyftor, minskade rättigheter för kvinnor och hbtqi-personer, samt bristande åtgärder mot klimatförändringarna. Hon betonar att EU:s ledarskap i hanteringen av klimatkrisen kommer att forma vår framtid och att bristen på åtgärder kan leda till ökat lidande, ökad migration, torka och svält, samt eskalering av konflikter.

Alice Teodorescu Måwe

Alice Teodorescu Måwe anser att en av de mest betydande utmaningarna för EU är att accelerera utvecklingen mot att bli en starkare säkerhetspolitisk aktör. Hon framhåller att EU inte bör ersätta Nato, men bör konsolidera och komplettera europeisk försvarsförmåga.

”Inom ramen för detta ingår att stärka EU:s mekanismer för att kunna stötta Ukraina i sin rättfärdiga kamp mot rysk aggression vilket, så länge kriget ännu fortgår, måste förbli EU:s viktigaste utrikespolitiska prioritering.”

Evin Incir och Heléne Fritzon, Socialdemokraterna

”Utmaningar är ingen bristvara. När kriget rasar alldeles intill EU:s gräns är det fortsatta stödet till Ukraina oerhört viktigt, men också att alla länder och aktörer respekterar internationell rätt. Det långsiktiga klimatarbetet får inte heller tappas bort, det är avgörande för vår framtid.

I en tid när kriserna och samhällsproblemen inte känner några landsgränser kan inte heller våra lösningar göra det.”

Hanna Gedin porträtt

Hanna Gedin, Vänsterpartiet

 Hanna Gedin pekar på klimatomställningen som den största utmaningen under den kommande mandatperioden. ”EU borde sluta subventionera klimatskadliga industrier och istället möjliggöra för stora, gröna investeringar.” 

Tomas Tobé, Europaparlamentariker

Tomas Tobé, Moderaterna

”Världen har blivit alltmer instabil och komplex under de senaste åren. Demokratin är på tillbakagång i många länder, samtidigt som Kina och Ryssland försöker att öka sitt inflytande, inte minst på den afrikanska kontinenten. Det är i EU:s intresse att motarbeta denna utveckling och bidra till en mer positiv utveckling som reflekterar våra värderingar.”

Pär Holmgren, Miljöpartiet

Enligt Pär Holmgren äventyrar extremhögern unionens grundläggande värderingar och gemensamma solidaritet, samt det pågående arbetet för att bekämpa klimatkrisen för nuvarande och kommande generationer.

Han understryker den eskalerande klimatkrisens betydelse och dess påverkan på världen. Han varnar för att om EU inte tar ledartröjan i klimatomställningen kommer vi att se ökande konsekvenser såsom extremväder, långvarig torka som drabbar lantbrukare, skogsbränder och översvämningar både i Europa och internationellt. Han betonar att de kommande fem åren är avgörande för att EU ska intensifiera insatserna för att möta klimatutmaningen.

Fotnot: Frågan har ställts till toppkandidater från samtliga partier som nu har mandat i Europaparlamentet.

Läs också vår första artikel med toppkandidaterna: EU-valet: Så vill kandidaterna att EU tar ansvar i världen.