Uttalande

23 oktober 2020

Budgeten för EU:s internationella utvecklingssamarbete måste öka

#eu:s och sveriges bistånd

Inför nästa förhandlingsrunda mellan EU-institutionerna om långtidsbudgeten uppmanar åtta europeiska civilsamhällesplattformar EU-ledarna att ta backa på nedskärningarna i biståndet och utvecklingssamarbetet.

I mitten av juli kom EU:s stats- och regeringschefer fram till en uppgörelse om unionens långtidsbudget för åren 2021-2027. Det görs nedskärningar på alla områden jämfört med tidigare förslag. 

CONCORD Europa, tillsammans med Climate Action Network (CAN), Cooperatives Europe, European Network of Political Foundations (ENoP) European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), Human Rights and Democracy Networks (HRDN) ONE och VOICE, menar att dessa nedskärningar sänder en alarmerande signal om europeisk solidaritet till resten av världen. Det kommer att hämma EU:s förmåga att ta itu med de globala kriser som drabbar utvecklingsländerna hårdast. Dessa kriser omfattar ökad extremfattigdom och ojämlikhet, klimatutveckling, biologisk mångfaldskris, arbetslöshet, könsbaserad diskriminering och våld, hot mot demokrati, våldsamma konflikter och ökande katastrofer samt nuvarande och kommande pandemier.