Uttalande

14 juni 2021

Brev inför mötet med EU:s biståndsministrar den 14 juni 2021

#eu:s och sveriges bistånd

Inför att unionens biståndsministrar möts har vi skickat ett brev till biståndsminister Per Olsson Fridh. Vi tar bland annat upp stöd till demokratisk organisering, mobilisering av privata investeringar och klimatfinansiering .

Brevet från vår ordförande Petra Tötterman Andorff inleds på följande sätt.

Bäste Per Olsson Fridh,

Inledningsvis vill jag uttrycka uppskattning för det arbete som Sverige tillsammans med andra inom EU har lagt ner i förberedelserna av rådslutsatserna för att se till att jämställdhet, kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter finns med. Det är viktigt att EU-medlemsstater med en antifeministisk agenda inte har kunnat blockera sådana skrivningar. Inför FAC Utveckling har Sverige en särskild roll att spela när det kommer till att bevaka att språkformerna bibehålls hela vägen in mål.