Rekommendationer

19 mars 2017

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Då inskränkningar av det demokratiska utrymmet för civilsamhället och andra aktörer ökar i många länder, behöver det svenska utvecklingssamarbetet bli mer effektivt i att motverka hoten och främja det demokratiska utrymmet.

I många länder hårdnar klimatet för organisationer i det civila samhället, liksom mot andra aktörer som har betydelse för demokratin. Regeringars sätt att begränsa organisationers möjligheter till att arbeta blir allt fler och mer sofistikerade. Det kan handla om missbruk av administrativa krav, underlåtenhet att försvara aktivisters mänskliga rättigheter, offentlig smutskastning, falska anklagelser och domar, eller i värsta fall direkt inblandning i våld eller mord på ledare inom organisationer.

I ljuset av ökande inskränkningar av det demokratiska utrymmet i många samarbetsländer, måste Sveriges utvecklingssamarbete bli mer effektivt i att motverka hoten mot civilsamhället och främja det demokratiska utrymmet. Som en del av detta arbete har Sida på uppdrag av regeringen tagit fram en skrivelse på ämnet. I den redovisar myndigheten hur Sveriges utvecklingssamarbete mer effektivt ska kunna motverka det krympande demokratiska utrymmet genom att stärka civilsamhället.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har tagit fram rekommendationer till Sida inför arbetet med skrivelsen och kommer att bidra i fortsatta diskussioner om vilka roller utvecklingssamarbetet ska spela. Vi välkomnar att Sidas rapport i likhet med våra rekommendationer betonar vikten av att utvecklingssamarbetet måste gå hand i hand med politisk dialog och utrikespolitiska lösningar, eftersom det krympande demokratiska utrymmet i grunden är ett politiskt problem.

Läs våra rekommendationer Läs Sidas skrivelse