Nyheter

3 juli 2024

10 principer för en intersektionell feministisk utrikespolitik på EU-nivå

#jämställdhet

Istället för att låte egenintressen styra utrikespolitiken så måste EU sätta marginaliserade människor i fokus. CONCORD Europa uppmanar EU att bland annat utjämna maktobalans och eftersträva systemförändring i utrikes- och utvecklingspolitiken, genom att applicera tio feministiska förhållningssätt.

EU:s utrikespolitik går alltmer i en riktning mot egenintressen och säkerhetspolitik. Det gör att unionen riskerar att åsidosätta rättighetsbaserat arbete och motverka EU:s grundläggande åtaganden om att bidra till fred, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling som uttrycks i Lissabonfördraget. För att bidra till att korrigera detta har CONCORD Europa tagit fram en rapport om hur EU kan arbeta med intersektionell feministisk utrikespolitik. 

”En sådan approach skulle sätta marginaliserade människor och samhällen i centrum för EU:s utrikespolitik och förespråka samarbete, befästa mänskliga rättigheter och eftersträva mänsklig säkerhet, och säkerställa långsiktigt åtagande för fred, hållbar utveckling, miljö, samt prioritera att makt och resurser omfördelas”, skriver CONCORD Europa.

Rapporten innehåller tio principer för en feministisk utrikespolitik. Maria Johansson från We Effect har representerat CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp när rapporten togs fram.

– Vi har precis fått ett nytt parlament och nu står EU-länderna och parlamentet inför att välja nya kommissionärer. Med denna rapport vill vi uppmana EU:s nya ledarskap att anta principer som gör EU till en trovärdig och inkluderande samarbetspartner på den internationella arenan. Ett samarbete som värdesätter ett brett lokalt ägandeskap och utmanar rådande könsmaktsförhållanden lokalt och globalt.

Vi har precis fått ett nytt parlament och nu står EU-länderna och parlamentet inför att välja nya kommissionärer. Med denna rapport vill vi uppmana EU:s nya ledarskap att anta principer som gör EU till en trovärdig och inkluderande samarbetspartner på den internationella arenan. Ett samarbete som värdesätter ett brett lokalt ägandeskap och utmanar rådande könsmaktsförhållanden lokalt och globalt.

Maria Johansson, We Effect

De tio principerna är unika på så sätt att de visar att det finns ett samlat tryck från europeiska civilsamhället för en feministisk utrikespolitik. Concord Europa har antagit dessa principer vid diskussion på dess generalförsamling.

Diskussioner om en feministisk utrikespolitik för EU har under de senaste åren tagit fart. Flera partigrupper inom Europaparlamentet stödjer detta, både S&D och the Greens. Även Renew-gruppen har hållit flera seminarier om politikutveckling på temat och den Brysselbaserade tankesmedjan Foundation for European Progressive Studies har startat ett särskilt projekt på ämnet.

Läs även The Game Changer, CONCORD Sveriges rapport med rekommendationer om hur en verkligt feministisk utrikespolitik bör genomföras.

Tankesmedjan ECDP har också nyligen släppt en rapport på liknande tema.