Här finns utdrag ur olika rapporter från CONCORD Sverige och CONCORD Europa.

Utdrag

10 juli 2017

Sju rekommendationer till högnivåländerna (eng)

Here we, the civil society group on the High-Level Group on the 2030 Agenda, present recommendations for next steps to be taken by the governments in the High-Level Group. The recommendations are based on the findings in the report "Champions to be?" and our analysis of what needs to be done to make the 2030 Agenda a reality.
Läs mer

#champions to be?

Utdrag

2 februari 2017

Sammanfattning och rekommendationer

Sveriges avräkningar från biståndet har ökat betydligt under de senaste tio åren, och står för mer än hälften av biståndsramens ökning totalt. Den svenska riksdagen har satt målet att en procent av BNI varje år ska gå till internationellt bistånd, en nivå som hållits i varje statsbudget sedan 2006. Från biståndsbudgeten har Sverige räknat av en del av de inhemska kostnaderna för flyktingmottagande. I rapporten "Är det bistånd?" granskas den svenska modellen för att beräkna avräkningar. Läs sammanfattningen av rapporten och de övergripande rekommendationerna.
Läs mer

Utdrag

15 december 2016

Öppet brev: var står Sverige i migrationsfrågan i EU?

Var står Sverige i utformandet av EU:s migrationspolitik? Inför EU-toppmötet den 15-16 december skriver CONCORD Sveriges expertgrupp för migration ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.
Läs mer

#migration och utveckling