Här finns utdrag ur olika rapporter från CONCORD Sverige och CONCORD Europa.

Utdrag

28 april 2020

Arbete 2019 med EU:s kommande långtidsbuget

En av de mest avgörande processerna för EU:s framtida utvecklingspolitik är förhandlingarna om budgeten för år 2021-2027. CONCORD Sverige bevakar förhandlingarna och arbetar för att fattigdomsperspektivet, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska vara fokus för EU:s framtida bistånd. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med Företagande och mänskliga rättigheter under 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter jobbar för att företag alltid ska respektera mänskliga rättigheter. Det gäller i alla delar av den egna produktionen av varor och tjänster, och även i leverantörs- och distributörskanaler. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#företagande och mänskliga rättigheter #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med migration under 2019

Sveriges migrationsarbetsgrupp vill se en human migrationspolitik som baseras på mänskliga rättigheter och går i linje med en hållbar utveckling globalt. Det arbetar vi för genom att belysa de negativa konsekvenser nuvarande politik får för människor på flykt, och genom att lyfta fram lösningar till politiker i Sverige och EU. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#migration och utveckling #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med Agenda 2030 under 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. I detta arbete granskar och påverkar vi Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med bistånd under 2019

CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp jobbar för att Sverige och EU ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll. Vi arbetar också med att bevaka och påverka politiken för hur global utveckling ska finansieras. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med civilsamhällets demokratiska utrymme 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har som mål att Sveriges och EU:s utrikes- och utvecklingspolitik utifrån ett rättighetsperspektiv ska bidra till ett starkt civilsamhälle och värna om dess demokratiska utrymme. Vi jobbar även för att människorätts- och miljöförsvarares arbete ska respekteras och främjas internationellt, till exempel inom FN. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med jämställdhet under 2019

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp vill se en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik som hindrar förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära. På svensk nivå arbetar vi för att stärka den feministiska utrikespolitiken. På EU-nivå jobbar vi med till exempel EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan II. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#jämställdhet #verksamhetsberättelse

Utdrag

10 mars 2020

Inhemska offentliga resurser

Skatteintäkter är den enskilt största och mest stabila formen av finansiering för offentlig service och välfärd såsom utbildning, vård, omsorg och infrastruktur. Att öka inhemsk resurs­mobilisering är ett mål i Addis Abeba Action Agenda (AAAA).
Läs mer

#glappet

Utdrag

10 mars 2020

Internationellt utvecklingssamarbete

Fattigdomsbekämpning kräver en mer jämlik och jämställd fördelning av resurser och inflytande. Dessutom krävs tillgång till vård och utbildning, försörjningsmöjligheter med anständiga villkor, mer demokratiska fri- och rättigheter och anpassning till miljöhot och klimatförändringar.
Läs mer

#glappet

Utdrag

10 mars 2020

Privat företagande och investeringar

Privata investeringar driver ekonomisk utveckling och är avgörande för arbetstillfällen, försörjning och omställning till ekologisk hållbarhet.
Läs mer

#glappet