Här finns utdrag ur olika rapporter från CONCORD Sverige och CONCORD Europa.

Utdrag

10 mars 2020

Sammanfattning och slutsatser

Världen står illa rustad inför dagens klimathot, extrema ojämlikhet mellan människor och bakslag för demokratin. Omställningen till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle brådskar. För att uppnå Globala målen för hållbar utveckling krävs både mer resurser och mer politisk vilja att se till att resurserna fördelas och används på ett hållbart och rättvist sätt.
Läs mer

#glappet

Utdrag

17 oktober 2018

Kapitlet om Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges bistånd ökade 2017 jämfört med året innan och nådde målet om att ge en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till internationellt bistånd. Regeringens tematiska prioriteringar för biståndet var i princip oförändrade jämfört med föregående år.
Läs mer

#aidwatch

Utdrag

22 maj 2018

Rekommendationer (eng)

Sedan EU:s senaste långtidsbudget (2014-2020) trädde i kraft har civilsamhällesorganisationer upplevt att färre EU-medel ges till dem genom EU:s externa finansieringsprogram. Samtidigt visar siffror att EU spenderar mer pengar än någonsin till och genom civilsamhällesorganisationer. Rapporten CSO access to EU-funding (2018) ger klarhet i förändringar för civilsamhällesorganisationers tillgång till EU-bidrag som skett sedan 2010. Läs rapportens rekommendationer till EU-kommissionen som organisationer kan använda i sitt påverkansarbete.
Läs mer

Utdrag

22 maj 2018

Eduard Martirosyn, hbtqi-rättsaktivist, kämpar mot ökande homofobi i Armenien

“För det första så sköter staten inte sitt grundläggande ansvar för att skydda mänskliga rättigheter." Eduard Martirosyn är engagerad i hbtqi-rörelsen i Armenien. Han vill bidra till dess framväxt och att fler ska förstå hur viktig rörelsen är. Eduard är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Gloria Mafole om hoten mot religionsfrihet i Tanzania

Gloria Mafole arbetar för Christian Council of Tanzania (CCT) och vill se en konstitution i Tanzania som garanterar mänskliga rättigheter och demokrati och ger utrymme för kyrkor och övriga aktörer inom tanzaniskt civilsamhälle att försvara mänskliga rättigheter. Gloria är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Sara Garcia strider för avkriminalisering av abort i El Salvador

Sara Garcia är feministisk aktivist och försvarare av mänskliga rättigheter. Hon strider för en avkriminalisering av abort i El Salvador och är engagerad i Colectiva Feminista. Sara är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Hossam Eldin Aly kämpar för demokrati och förbjuds lämna Egypten

Hossam Eldin Aly är ordförande för Egyptian Democratic Academy (EDA) och arbetar för att människor ska känna till de rättigheter de har som medborgare. Han vill bidra till ett demokratiskt Egypten där det råder frihet och jämlikhet. Hossam är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

21 maj 2018

Övergripande trender (eng)

Sedan EU:s senaste långtids budget (2014-2020) trädde i kraft har civilsamhällesorganisationer upplevt att färre EU-medel ges till dem genom EU:s externa finansieringsprogram. Samtidigt visar siffror att EU spenderar mer pengar än någonsin till och genom civilsamhällesorganisationer. Rapporten CSO access to EU-funding (2018) ger klarhet i förändringar för civilsamhällesorganisationers tillgång till EU-bidrag som skett sedan 2010. Läs om de övergripande trenderna (eng).
Läs mer

Utdrag

15 maj 2018

Övergripande rekommendationer till Sveriges regering

I Sveriges riksdag finns en bred enighet bakom PGU. Agenda 2030 sätter upp en tydlig målsättning för vad politiken ska uppnå och beskriver vad hållbar utveckling innebär i praktiken. De Globala målen för hållbar utveckling gör det också lättare att förankra behovet av att alla politikområden måste bidra, hos beslutsfattare och andra aktörer. De tematiska kapitlen i Barometer 2018 visar på utmaningar och brister i dagens politik, men också på framsteg där politiken gör skillnad. Läs de övergripande rekommendationerna från Barometer 2018.
Läs mer

#barometer

Utdrag

10 juli 2017

Granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 (eng)

The Swedish government stresses that the implementation of the 2030 Agenda needs a ‘whole of government’ approach. However, two ministers have been given specific responsibilities. The Minister of Public Administration at the Ministry of Finance is responsible for the national implementation while the Minister for International Development Cooperation and Climate at the Ministry for Foreign Affairs is responsible for the international aspects of the implementation. This is one of the conclusions in the chapter on Sweden in the report "Champions to be? Making the 2030 agenda a reality".
Läs mer

#champions to be?