Nyheter

7 november 2023

Fyra av fem svenskar vill se EU prioritera fattigdomsbekämpning

#eu-politik

Fred och säkerhet är den mest angelägna utmaningen för EU som global aktör, enligt unionens medborgare. Av svenskarna anser en ovanligt stor andel att EU bör fokusera på fattigdomsbekämpning utanför unionen. Det visar opinionsmätningen Eurobarometer.

I september kom en ny Eurobarometer om EU-invånarnas syn på internationellt samarbete.

Här är några resultat:

  • Fred och säkerhet anses extra viktigt. 40 procent av de tillfrågade angav fred och säkerhet som den mest angelägna utmaningen för EU att ta sig an i relation till partnerländer. 29 procent lyfte fram hälsa och 28 procent ekonomisk tillväxt och arbetslöshet. 26 procent nämnde demokrati och mänskliga rättigheter och 25 procent klimatförändringarna. 21 procent betonade utbildning.
  • Starkt stöd för globala investeringar. 75 procent av EU-medborgarna anser att det är avgörande för EU att investera i partnerländer utanför unionen.
  • Investeringar i Afrika. 62 procent ansåg att investeringar i Afrika bör vara en huvudprioritering för EU. 55 procent tyckte detsamma om investeringar i Latinamerika, Karibien, Asien och Stillahavsområdet.
  • Starkt svenskt stöd för fattigdomsbekämpning. 81 procent av svenskarna tyckte att EU bör bekämpa fattigdom i tredje länder. Detta är en ökning med 6 procentenheter sedan den förra undersökningen i mars 2022. Siffran är också betydligt högre än de 68 procent som tycker att global fattigdomsbekämpning bör vara en prioritet för den svenska regeringen.
  • Svenskar tror mer på FN. På frågan om vilken organisation som man tror har mest positivt inflytande på partnerländer hade svenskarna större tilltro till FN än till EU. Många svenskar uttryckte skepticism kring EU:s positiva effekter på tredje länder, inklusive i frågor om klimatförändringar, energiomställning, digitalisering, transportinfrastruktur och utbildning.
  • Fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet: Svenskar ansåg att demokrati och mänskliga rättigheter bör vara EU:s huvudfokus vid insatser i länder utanför unionen. Detta följdes av klimatförändringar och fred och säkerhet. Sverige var ett av fyra länder, tillsammans med Finland, Danmark och Österrike, där mer än 10 procent av deltagarna betonade jämställdhet.

CONCORD Sverige har tagit hjälp av AI (ChatGPT) för att skriva denna punktlista, men en människa har redigerat och faktagranskat allt innehåll.