Uttalande

20 december 2021

Brev till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och handelsminister Anna Hallberg

#företagande och mänskliga rättigheter

Vi har skickat ett brev till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg med anledning av den nya förseningen av offentliggörandet av Europeiska kommissionens kommande lagförslag om företags ansvar kring mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. I brevet uppmanar vi dem att kontakta EU-kommissionens ordförande von der Leyen och kräva att processen inte senareläggs ytterligare samt att hon offentliggör orsakerna till förseningen och ökar transparensen.

Hela brevet, adresserat till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg.

Bästa Morgan Johansson och Anna Hallberg,

Vi, nio svenska civilsamhällesorganisationer, vill uttrycka vår starka oro över den nya förseningen av offentliggörandet av Europeiska kommissionens kommande lagförslag om företags ansvar kring mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Trots EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyens löfte om att leverera ett lagförslag under 2021 noterar vi att processen nu har försenats ytterligare. Det är oacceptabelt att en så oerhört viktig lag skjuts upp för tredje gången bara under detta år. Vi är också oroade över bristen på öppenhet kring orsakerna till den senaste förseningen. Denna osäkerhet kring lagstiftningen är oerhört negativ – inte bara för EU, dess institutioner och medlemsstaters internationella anseende, utan framför allt för miljontals utsatta människor över hela världen, vår miljö och klimatet.

Sedan kommissionär Reynders i april 2020 meddelade att kommissionen skulle lägga fram ett lagförslag om mänskliga rättigheter och till skydd för miljön har det politiska och samhälleliga stödet för denna lagstiftning ökat. I vår svenska kampanj ”Visa handlingskraft” från 2020 samlade vi stöd från hela 41 företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner för en lag. I en färsk YouGov opinionsundersökning sade över 80 procent av medborgarna från flera EU-länder att de vill ha en stark EU-lag för att hålla företag ansvariga för sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. I mars i år uppmanade även Europaparlamentet, med stöd av alla större politiska grupper, kommissionen att lägga fram en robust lagstiftning med bindande regler kring mänskliga rättigheter och miljömässig tillbörlig aktsamhet (due diligence).

Därför vill vi uppmana er att göra följande:

 • Kontakta EU-kommissionens ordförande von der Leyen och kräv att processen inte senareläggs ytterligare
 • Uppmana von der Leyen att offentliggöra orsakerna till den senaste förseningen samt att garantera en större öppenhet och transparens fortsatt i denna process

Brevet undertecknas av:

 • Erik Lysen, Internationell chef, Act Svenska kyrkan
 • Anna Johansson, tf generalsekreterare, Amnesty International Sverige
 • Charlie Aronsson, tf kanslichef, Fair Action
 • Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige
 • Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
 • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Suzanne Standfast, generalsekreterare, Oxfam Sverige
 • Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch
 • Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect

Samordnat av CONCORD Sverige