Nyheter

4 juni 2024

Allt fler länder intresserar sig för feministisk utrikespolitik

#jämställdhet

Fler länder i och utanför Europa visar intresse för feministisk utrikespolitik. Senast i raden är bland andra Danmark och Nepal.

Sverige var först i världen med att införa feministisk utrikespolitik 2014. För 1,5 år sedan avskaffade den svenska regeringen den, men allt fler länder har gått i motsatt riktning och visat ökat intresse för feministisk utrikespolitik.

De senaste månaderna har följande steg tagits:

Spanien och Nederländerna i gemensam deklaration för feministisk utrikespolitik

Spaniens och Nederländernas utrikesministrar skrev den 17 april under en gemensam deklaration för att främja en feministisk utrikespolitik. Genom deklarationen förbinder sig länderna att hålla årliga samråd för att forma sin feministiska utrikespolitik och att gemensamt organisera utbildning i ämnet.

Latinamerikanska stater och Tyskland i gemensam satsning för feministisk utrikespolitik

Chile, Colombia, Mexiko, Tyskland och Gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater (CELAC) ingår numera i en gemensam satsning för att stärka feministisk utrikespolitik och internationellt utvecklingssamarbete. Bland annat kommer kapaciteten för att utforma och genomföra politiken hos utrikesdepartementen och internationella samarbetsorgan att stärkas.

Danmark visar ökat intresse för feministisk utrikespolitik

Vid ett möte mellan Mexiko och Danmark behandlades ämnen om feministisk utrikespolitik, global styrning, stärkande av multilateralism, Agenda 2030, kampen mot klimatförändringar och teknisk diplomati. Danmark meddelade samtidigt att de kommer att vara del av den tredje ministerkonferensen om feministisk utrikespolitik som hålls i Mexiko i juli. Detta trots att de Danmark inte har en feministisk utrikespolitik.

Nepal undersöker feministisk utrikespolitik som möjlighet

Vid seminariet ”Shaping Nepal’s Future: Prospect and Roadmap for Feminist Foreign Policy” deltog Nepals utrikesminister Sewa Lamsal, som sa att landet stävar mot att förbättra jämställdheten både nationellt och i utrikespolitiken. Seminariet organiserades av Centre for Social Innovation and Foreign Policy (CESIF) med stöd från Australiens ambassad, The Asia Foundation och UNDP.

Feministisk utrikespolitik och utvecklingsfinansiering: en sammanfattning och tipslista om praktiska tillämpningar

Tidningen DonorTracker beskriver vad feministiskt utrikespolitik är, hur det kopplas till utveckling och tips för påverkan.