Nyhet

22 maj 2018

Bild framsida rapporten Tag plats!

Akut läge för demokratins försvarare!

#civilsamhällets demokratiska utrymme

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i en ny rapport om de ökade hoten mot demokratin globalt. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen. 

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar 18 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Under 2017 backade den demokratiska utvecklingen i fler länder än den gick framåt i. Endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen.

– Människor dödas när de står upp för sina rättigheter och demokratin i världen går inte framåt, den backar. Det är Sveriges ansvar att driva att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och ser till att människorättsförsvarare skyddas. När så inte sker måste det lyftas i den politiska dialogen, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige.

Under 2017 mördades fler än 300 människorättsförsvarare. Exploateringen av naturresurser och efterfrågan på mark ses som bidragande orsaker till den förvärrade situationen.

– Hoten riktar sig ofta mot människor som försvarar mark och naturresurser, däribland urfolk som ofta bor i och har sin försörjning av attraktiva naturområden. Våldet sker i princip alltid i samband med stora utvinnings- och exploateringsprojekt, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen som samarbetar med utsatta miljöförsvarare över hela världen.

Rapporten beskriver hur hoten mot människors rätt att organisera sig slår mot en rad olika grupper. Bland annat märks en negativ trend för religions- och övertygelsefriheten i världen.

– 3/4 av världens befolkning bor i länder med starka begränsningar av rätten till religions- och övertygelsefrihet, och det hotar även andra mänskliga rättigheter. Sveriges politik måste stärkas, till exempel med politiskt stöd till människor som trots hoten står upp för denna rättighet, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet, en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer.

Rapporten visar också att fackliga rättigheter inskränks. I allt fler länder mördas fackligt aktiva på grund av sitt engagemang och antalet länder där arbetstagare utsatts för våld ökade kraftigt mellan 2015 och 2017, från 36 till 59.

– Den här negativa utvecklingen måste kritiseras öppet från svenskt håll. Regeringen behöver se till att fackföreningar som berörs av svenska investeringar får inflytande över hur investeringarna genomförs. Regeringen kan också inrätta arbetsmarknadsråd på svenska ambassader och se till att handelsfrämjande delegationer alltid inkluderar en facklig representant, säger Rosmarie Strasky, t.f. kanslichef på Union to Union som med sina medlemmar LO, TCO och Saco stödjer internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer. Rapporten föreslår också att regeringen skärper kraven på svenska företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter och skydda människorättsförsvarare.