Nyheter

15 augusti 2018

Politiker ställer sig bakom #hjärtavärlden

Politiker från sju riksdagspartier har ställt sig bakom de politiska kraven i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en politik som bland annat sätter mänskliga rättigheter först vid alla intressekonflikter och fortsätter avsätta 1 procent av BNI till bistånd.

– Att politikerna tar ställning för en rättvis och hållbar global utvecklingspolitik är viktigt och bra. Vi kommer att följa upp deras ställningstaganden efter valet, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige.

Att stå bakom #hjärtavärlden innebär att politikerna lovar föra en politik där de:

 • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
 • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
 • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
 • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
 • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
 • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Hittills ställer sig följande politiker bakom kraven i #hjärtavärlden:

 • Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Christina Höj Larsen, talesperson migration, inkludering och antirasism, Vänsterpartiet
 • Emma Nohrén, biståndspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson, Liberalerna
 • Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Miljöpartiet
 • Jens Holm, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Jonas Eriksson, ordförande EU-nämnden, Miljöpartiet
 • Kenneth G Forslund S, ordförande utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Kristina Yngwe, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
 • Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
 • Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Maria Weimer, energipolitisk talesperson, Liberalerna
 • Michael Svensson, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Olle Thorell, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Roland Utbult, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Tina Acketoft, EU-politisk talesperson, Liberalerna
 • Yasmine Posio Nilsson, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet