Nyheter

13 januari 2023

Jessica Poh-Janrell från Kvinna till Kvinna, moderator, Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel, Louise Bengtsson, forskare på Sieps, Louise Grabo, LSU:s representant i EESK, Jesper Bjarnesen, forskare på Nordiska Afrikainstitutet.

Kick-off för ordförandeskapet – Kan EU förändra världen?

EU:s motsägelsefulla roll i Afrika, en ny global hälsostrategi, marknadsföring genom Team Europe och en chans för svenska ministrar att vara goda diplomater. Det var några av ämnena som avhandlades när EU:s roll som global aktör diskuterades.

Den 12 januari sparkade CONCORD Sverige igång Sveriges ordförandeskap i EU med panelsamtalet ”Kan EU förändra världen?” på Kulturhuset i Stockholm. Inför drygt 70 personer presenterade verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner och programansvariga Ida Ragnarsson det arbete som plattformen gör för att påverka EU:s politik och målet om att fler, både medlemsorganisationer och i allmänheten, ska kunna och vilja driva på för att EU ska bli en mer progressiv aktör för en hållbar global utveckling.

Bilden av Sverige är att vi är ett effektivt land som inte ligger i gräl med någon.

Teresa Küchler, Svenska Dagbladets Bryssel-korrespondent

Svenska Dagbladets Bryssel-korrespondent Teresa Küchler inledde sedan panelsamtalet med att beskriva ordförandeskapet som å ena sidan en ”glorifierad sekreterarroll” som mest går ut på att mata ut nya utkast till förslag, och å andra sidan en chans för svenska ministrar att visa att de är goda diplomater som lyckas få länder att komma överens. Det kan vara en fördel att var ett litet land i den rollen, menade Küchler, jämfört med exempelvis Frankrike eller Tyskland.

– Bilden av Sverige är att vi är ett effektivt land som inte ligger i gräl med någon. Sverige har mer tyngd än vad vår befolkningsmängd ger, vi anses duktiga på många saker, till exempel miljö och jämställdhet, sa Teresa Küchler.

Louise Bengtsson, forskare på Sieps, lyfte att en av regeringens prioriteringar är att få till rådslutsatser för den globala hälsostrategin.

– Pandemin förstärkte de geopolitiska spänningarna mellan EU, Ryssland och Kina. EU gav störst stöd, men andra var bättre på marknadsföring. Som ett resultat av detta skapades Team Europe, som en marknadsföringsmodell, sa Louise Bengtsson.

”EU har ofta en avvaktande och fördömande roll i Afrika, på bekostnad av närvaro och inflytande.”

Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet

Även Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, tog upp kampen mellan EU och andra stormakter. I Afrika har inte EU förmågan att vara en självständig aktör bakom den dominerande rollen som Frankrike har. En förlust, menar han.

– EU har ofta en avvaktande och fördömande roll i Afrika, på bekostnad av närvaro och inflytande. Det är inte bara militärregimer som är kritiska utan även befolkningen. Det finns en populism i Rysslands retorik som många köper. EU måste jobba väldigt hårt för att förmedla sina värderingar och hitta andra sätt att vara närvarande, om det nu är det man vill, sa Bjarnesen.

Det var fullsatt i Kulturhusets Foajé 3 när CONCORD Sverige arrangerade kick-off inför Sveriges ordförandeskap

Bjarnesen, som är expert på migrationsfrågor, menar att dessa frågor, jämte säkerhetspolitik, är de stora knäckfrågorna för EU nu. Han menar att även om asyl- och migrationsramverket inte kommer att lösa alla EU:s problem är det extremt viktigt att man kommer överens. Men internationellt har förväntningarna på att Sverige ska driva det under ordförandeskapet minskat efter regeringsskiftet.

Kommer den svenska regeringens nedskärningar i biståndet göra Sverige till en mindre relevant aktör i EU i de här frågorna? Ja kanske.

Louise Grabo,LSU:s representant i EESK

Louise Grabo representerar LSU i EESK (tidigare Ecosoc) och driver bland annat att EU ska stärka civilsamhället också utanför EU och skydda det demokratiska utrymmet. Hon saknar den globala utblicken i det svenska ordförandeskapets prioriteringar.

– Kommer den svenska regeringens nedskärningar i biståndet göra Sverige till en mindre relevant aktör i EU i de här frågorna? Ja kanske, sa hon.

Däremot ser hon EU som en global aktör i framkant när det gäller miljö- och klimatpolitik. I de och andra frågor framförde Louise Grabo att det är viktigt att Sverige har en bra dialog med Spanien så att arbetet kan fortsätta när de tar över ordförandeskapet 1 juli.