Nyheter

7 november 2023

Jämställdhet i fokus för spanska ordförandeskapet

Spanien vill att EU fokuserar på jämställdhet i utvecklingssamarbetet och stöttar den sociala, ekologiska och digitala omställningen i länder utanför unionen. Det framkom när det spanska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar för parlamentets utvecklingskommitté.

Spanien tog över ordförandeskapet i EU efter Sverige den 1 juli, och höll samma månad nationella val. Först i oktober kunde en ny regering tillträda. Den nya regeringen har har sagt att den vill nå målet om att avsätta 0,7 procent av BNI för utvecklingssamarbete före 2030 samt genomföra en feministisk utrikespolitik.

Den 24 oktober presenterade det spanska ordförandeskapet sina prioriteringar inom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd för Europaparlamentets utvecklingskommitté:

  • Stöd till den sociala, ekologiska och digitala omställningen (som de kallar för den tredubbla omställningen) i länder utanför EU. Undanröja de strukturella hinder som hämmar utveckling, bekräfta Agenda 2030:s roll och uppnå de grundläggande målen för hållbar utveckling. Rådet kommer att anta slutsatser om detta före årsskiftet. 
  • Konsolidera ”Team Europe”-strategin och öka effektiviteten i det europeiska biståndet. Även här vill Spanien se rådsslutatser före årsskiftet.
  • Jämställdhet, med särskilt fokus på kvinnors egenmakt, kvinnors arbete i olika former, samt kampen mot könsbaserat våld.
  • Reform av den globala finansiella arkitekturen för utveckling, och återupprättande av de multilaterala utvecklingsbankernas roll för att minska fattigdomen. En internationell konferens om utvecklingsfinansiering kommer att äga rum 2025.
  • Att fylla glappet för finansiering till humanitära kriser.

Tidigare denna månad kom den spanska regeringens handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken. Planen ska säkra att ett genusperspektiv integreras i utrikespolitiken och främja jämställdhet. Prioriteringarna inkluderar Kvinnor, fred och säkerhetsagendan, mänskliga rättigheter, avskaffande av våld mot kvinnor, kvinnors deltagande i demokratin och ekonomisk egenmakt. Det ska inrättas en rådgivande högnivågrupp för den feministiska utrikespolitiken för att inkludera olika aktörer.