Nyhet

10 juli 2019

Jakop Dalunde på CONCORD Sverige seminarium i Almedalen 2019
Bråka med oss mer, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP) under seminariet Meningen med bistånd – hur EU hamnat snett och vägen tillbaka.

”Civilsamhället måste bli argare!”

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Under årets Almedalsvecka fick CONCORD Sverige ytterligare bekräftelse på att civilsamhällets kritiska röst behövs i arbetet för hållbar utveckling och en human migrationspolitik. På våra två seminarier fick politiker, analytiker och representanter från våra medlemsorganisationer chansen att samtala om EU:s bistånd och om den feministiska utrikespolitiken.

Meningen med bistånd – hur EU hamnat snett och vägen tillbaka

Intåget av säkerhets- och migrationspolitik i EU:s bistånd är bland de stora trendbrotten vi kunnat se under EU-kommissionens och -parlamentets förra mandatperiod. Medlemsländerna har under samma period varit pådrivande till detta politiska skifte. Just nu pågår förhandlingar om EU:s långtidsbudget som kan få stora konsekvenser för hur EU:s bistånd används under de kommande sju åren. Om detta samtalade EU- och biståndskunniga politiker, analytiker och representanter för civilsamhället på CONCORD Sveriges seminarium i Almedalen. Hur mycket styr EU:s politiska intressen biståndet, och ska biståndsbudgeten användas för att hindra människor på flykt från att ta sig till Europa?

– Vi ser inom migrationspolitiken och kopplat till biståndet att EU:s värderingar som tidigare styrde biståndet idag har ersatts av EU:s intressen av att stävja migration. Det är väldigt oroväckande, sa Alexandra Segenstedt, senior sakkunnig migration på Röda Korset.

Är Sverige beredd att försvara biståndets syfte med den kraft som behövs?

– Tyvärr finns det idag en växande majoritet i Sverige och Europa där man vill använda biståndsmedel för att minska migrationsflödet till Europa. Därför måste civilsamhället bråka mer med oss, inte bara med regeringen utan också med riksdagen och Europaparlamentet. Ni måste bli argare för annars blir det för lätt att bara smussla det här under bordet, sa Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP).

Med det sagt uppmanade Jakop Dalunde civilsamhället till folkstorm mot parlamentariker, som en ny metod istället för välutformade pressmeddelanden. En uppmaning vi kommer att återkomma till medgav Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige.

Medverkande:

  • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP) 2014–2019 och tillträdande Europaparlamentariker vid ett genomförande av Brexit
  • Georg Andrén, ordförande CONCORD Sverige, generalsekreterare Diakonia
  • Björn Fägersten, seniorforskare och programchef vid Utrikespolitiska Institutets Europaprogram
  • Alexandra Segenstedt, senior sakkunnig migration på Röda Korset

Samtalsledare: Johanna Palmström, frilansjournalist


Ericson med den feministiska utrikespolitiken

När Sverige lanserade en feministisk utrikespolitik blev vi först i världen med en viktigt ambition, som vi ser att andra länder följer efter med. När polariseringen ökar mellan de som arbetar för jämställda samhällen och de som arbetar mot kvinnors rättigheter har vi en möjlighet att göra skillnad i världspolitiken. På seminariet fick Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet, möjligheten att diskutera den feministiska utrikespolitiken tillsammans med civilsamhället.

Sveriges vapenexport till diktaturer och stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter är en del av civilsamhällets kritik i granskningen av den feministiska utrikespolitiken. Jon Bergeå, rådgivare på Rädda Barnen, undrade hur det går med punkt 70 i regeringsöverenskommelsen. Den som handlar om upphörandet av vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten. Hittills har överenskommelsen inte på något sätt förändrat svensk krigsmaterielexport i praktiken.

– Svensk vapenexport är oerhört dålig för den hållbara utvecklingen i världen. Vi kämpade in i det sista med att få med den punkten i överenskommelsen. Och det som står i punktsprogrammet ska uppfyllas för den positionen är vi överens om, svarade Janine Alm Ericson.

Under seminariet fick flera representanter från civilsamhällesorganisationer, som arbetar med jämställdhet i olika delar av världen, dela med sig av sin verklighet och främsta uppmaningar till regeringen.

Medverkande:

  • Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet
  • Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
  • Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
  • Jon Bergeå, rådgivare Rädda Barnen
  • Erika Eckeskog Kalu, programhandläggare Naturskyddsföreningen
  • Sara Österlund, politisk sakkunnig RFSU