Uttalande

5 februari 2019

Brev till Isabella Lövin: vad är regeringens plan för Globala målen?

#agenda 2030 och samstämmighet

När statsminister Stefan Löfven presenterade den nya regeringen i januari flyttades ansvaret för det nationella arbetet med Agenda 2030 från Finans- till Miljödepartementet. För att få svar på hur regeringen ser på arbetet framåt har vi tillsammans med Socialt Forum och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer önskat ett möte med ansvarig minister, vice statsminister Isabella Lövin.

– Styrkan i Agenda 2030 är att den utgår från att hållbarhet har ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Vi vill nu träffa Isabella Lövin för att diskutera hur regeringen säkerställer att agendan blir hela regeringens ansvar, säger Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Läs brevet

Till:  Vice statsminister Isabella Lövin
CC: Statssekreterare Eva Svedling

Bästa Isabella Lövin,

CONCORD Sverige, Socialt Forum och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har följt Sveriges genomförande av Agenda 2030 sedan dess start. I höstas gjorde vi en gemensam avsiktsförklaring, Civilsamhället för Agenda 2030, som lämnades över till civilminister Ardalan Shekarabi. Idag har 93 organisationer ställt sig bakom och fler ansluter.

Då arbetet med Agenda 2030 nu flyttat över från Finansdepartementet till Miljödepartementet skulle vi, tillsammans med några av våra medlemmar, gärna träffa er dels för att presentera vår avsiktsförklaring och dels för att höra om regeringens fortsatta arbete med Agenda 2030 utifrån gällande nationella handlingsplan och med hänsyn till Agenda 2030-delegationens kommande slutrapport.

I regeringsförklaringen deklarerades att ”Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030”. Det välkomnar vi från civilsamhällets organisationer. Alla samhällsaktörer behövs. Agenda 2030s styrka är att den utgår från att hållbar utveckling har ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Världen har gjort åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. När nu ansvaret för Agenda 2030 inom regeringskansliet lagts på miljödepartementet, vill vi förstå hur departementet försäkrar sig om att alla dimensionerna av hållbar utveckling värderas.

Vänliga hälsningar,

Georg Andrén, ordförande CONCORD Sverige

Göran Pettersson, generalsekreterare Socialt Forum

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Brevet i PDF-format

Relaterat: