Uttalande

23 november 2020

Brev inför mötet med EU:s biståndsministrar den 23 november 2020

Inför att unionens biståndsministrar idag möts har vi tillsammans med CONCORD Europa skickat ett brev till ministrarna. Vi tar bland annat upp rekommendationer om jämställdhet och EU:s kommande långtidsbudget.

Brevet från vår ordförande Petra Tötterman Andorff inleds på följande sätt.

Bäste Peter Eriksson,

Jag vill inleda med att tacka dig, statssekreterare Per Olsson Fridh och medarbetare på UD som möjliggjort en kontinuerlig dialog om centrala utvecklingspolitiska frågor under pågående Coronapandemi. Det är mycket värdefullt att vi inom civilsamhället ges möjlighet att bidra med analyser och rekommendationer utifrån verksamheten som CONCORD Sveriges 76 medlemsorganisationer bedriver, och vårt samarbete inom CONCORD Europa. Inför mötet med EU:s biståndsministrar den 23 november vill vi som en uppföljning av våra dialogmöten framföra några rekommendationer som kopplar till frågorna på dagordningen.