Nyheter

29 april 2021

Tillsammans på var sitt håll

CONCORD Sveriges Ordförande, Petra Tötterman Andorff, och Verksamhetschef, Cecilia Nilsson Kleffner, reflekterar i inledningen till Verksamhetsberättelsen för 2020 över de lärdomar och utmaningar som året bar med sig.

Det är både överväldigande och stärk- ande att tänka att föreningar, organisationer och företag i hela världen – lokalt och globalt – reflekterar över ett gemensamt tema i sina årsrapporter. Att det finns något som så många känt av på ett eller annat sätt under samma period. Man önskar det varit  framsteg  kring fred, jämställdhet eller rent vatten som förenat oss, och inte konsekvenserna av en pandemi. De som redan innan pandemin insett hur frågor som t ex klimat, hälsa och jämlikhet hänger ihop globalt, fick sin förståelse fördjupad och bekräftad detta pandemiår. För de som hade svårare att se det blev det förhoppningsvis lite tydligare.

Förra årets verksamhetsberättelse handlade om hur 71 organisationer tog sig an det nya i vår omvärld; nya politiker i Sverige och vid EU, nya politiska allianser och nya, eller nylanserade, politiska satsningar. Det stora nya i vår omvärld under 2020 var framför allt pandemin och hur världen anpassade sig till dess konsekvenser. Inom CONCORD Sverige skedde också en hel del nytt: fem nya medlemsorganisationer, en ny arbetsgrupp kring miljö- och klimaträttvisa, ny ordförande och ny revisor. Allt detta samtidigt som vi anpassade våra arbetssätt genom att ha digitala arbetsgrupps- och medlemsmöten och identifiera rätt digital lösning för varje unik målgrupp. Det har funkat bra och vi har lärt oss mycket i denna nya verklighet som vi kan bygga på i framtiden. Medlemsorganisationer som annars inte kunnat vara med av olika skäl har deltagit vilket synts i det höga antalet deltagare i de gemensamma aktiviteterna.

Men oj vad vi saknar den energin och det skapandet som sker i det fysiska arbetsgruppsmötet, under fikat på policyforumet, när medlemsorganisationer tittar in på kansliet, på ett kvällsmöte med CONCORD Europa-kollegor i Bryssel, när styrelsen får strategisk flow, när white-boarden fylls av smarta idéer och när man haffar rätt politiker vid rätt tillfälle.

Samtidigt, CONCORD Sveriges är ju en plattform av 76 organisationer med hundratals experter på kriser, resiliens och anpassningar och självklart lyckades medlemsorganisationer, styrelse och kansli ändå skapa och agera tillsammans. Efter att ha hållit andan lite kort under våren, ändrades planerna. Vi sökte upp målgrupperna där de satt i kök och på hemkontor och sen drev vi verksamheten framåt, fast beslutna att fortsätta stärka varandra och tillsammans påverka politiken för en bättre och mer hållbar värld.