Nyheter

14 mars 2023

Liinu Diaz Rämö, ansvarig för programutveckling och påverkan & Tina Forslund, pressekreterare och kommunikatör på The Hunger Project Sverige
Liinu Diaz Rämö, ansvarig för programutveckling och påverkan & Tina Forslund, pressekreterare och kommunikatör på The Hunger Project Sverige

The Hunger Project Sverige lyfter EU:s roll i kampen mot ökande hunger

Agenda 2030 gör det möjligt att diskutera hungerkrisen mer ingående på EU-nivå. Den skapar också möjligheter att sprida kunskap om EU och hungerfrågan. Det tycker Liinu Diaz Rämö och Tina Forslund på The Hunger Project Sverige som nu arbetar med att informera om EU och hunger till allmänheten via ett projekt som finansieras av CONCORD Sverige.

Det andra målet i Agenda 2030, Ingen Hunger, finns till för att uppmuntra människor och regeringar att jobba för effektiva lösningar för att förbättra människors levnadsvillkor, och för specifika jordbruksfrågor som till exempel biologisk mångfald. Hungerfrågan rör många olika områden, som klimat, miljö, hälsa, sjukvård, jämställdhet och fattigdom.

— Tyvärr lever vi i en tid då hungern ökar drastiskt och humanitära kriser avlöser varandra. Hunger är en tyst katastrof som drabbar minst 800 miljoner människor världen över. Vi vill visa på hur olika aktörer arbetar med frågan inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet, där EU är världens största biståndsgivare, säger Liinu Diaz Rämö, ansvarig för programutveckling och påverkan på The Hunger Project Sverige.

EU kommissionen introducerade en ny strategi ”Farm to Fork strategy” 2020. Det är ett ramverk för hur man använder bekämpningsmedel, hur man jobbar med boskap och även strategier för att försöka bekämpa matsvinnet. ”Farm to Fork” är en stor del av The European Green deal som är ett policypaket som siktar att göra EU klimatneutralt till år 2050. Det här initiativet är väsentligt för hungerfrågan eftersom klimat och hunger är så starkt kopplade till varandra.

­­­­­­— Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20-30 procent av de globala utsläppen och bidrar till klimatförändringar, som i sin tur gör det svårare för människor att odla bra och näringsrik mat. Att skapa ett hållbart och mer rättvist matsystem, som klarar av kriser och chocker, är därför grundläggande i att få ett slut på världshungern, säger Liinu Diaz Rämö.

THE HUNGER PROJECT SVERIGE HAR SKAPAT EU-SIDA FÖR ATT NÅ UT

The Hunger Project Sverige är en av sju medlemsorganisationer som fått projektstöd genom CONCORD Sverige för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under ordförandeskapet. Målet med deras projekt är att på ett enkelt sätt kommunicera om hur allmänheten kan påverka i EU och om EU:s möjligheter att agera på hungerfrågan i större utsträckning.

— Vi jobbar inte i vanliga fall med att kommunicera kring EU-frågor. Anledningen till att vi sökte projektet är för att vi vill ta alla tillfällen i akt för att koppla olika frågor till hungerfrågan. Vi vill uppmana allmänheten till att engagera sig i frågan även på EU-nivå och försöka på ett enkelt sätt sprida budskap om hur man kan påverka som individ, säger Tina Forslund, pressekreterare och kommunikatör på The Hunger Project Sverige.

The Hunger Project Sverige har skapat en EU-sida där de på ett enkelt sätt förklarar vilken roll EU har i hungerfrågan. Där kan man även göra ett quiz för att testa sig själv på hur mycket man kan om EU, och titta på en kortfilm som förklarar kopplingen mellan världshunger och EU. The Hunger Project Sverige har även som en del av projektet skapat ett nyhetsbrev som mer ingående informerar om EU och hungerfrågan. Målgruppen för projektet är allmänheten, med särskilt fokus på unga människor.

— I den utrikespolitiska deklarationen från den 15 februari nämndes inte ett ord om Agenda 2030. Vi ser inte heller att hungerkrisen är en av de frågor som Sverige prioriterar som ordförandeskapsland i EU. Vi skulle vilja se ett ökat fokus på långsiktiga åtgärder för att hindra den alarmerande ökningen av antal människor som drabbas av hunger. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är oerhört viktigt för att förhindra fler svältkatastrofer och hungerkriser i framtiden. Om allmänheten blir mer engagerad och ökar sina kunskaper om hungerfrågan, hoppas vi att politikerna också får en push att prioritera frågan, säger Liinu Diaz Rämö.


Sju medlemmar i CONCORD Sverige har fått projektstöd för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under det svenska ordförandeskapet. Detta sker inom ramen för CONCORD Sveriges projekt ”Towards an open fair and sustainable Europe in the world” i samarbete med CONCORD Europa och våra systerplattformar i Frankrike och Tjeckien. Det här är den tredje artikeln i en serie där vi introducerar medlemsorganisationernas projekt.