Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

Är det bistånd?

En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

2017

Inget annat land har de senaste fem åren gjort större avräkningar från biståndet än Sverige för att bekosta flyktingmottagande i det egna landet. Det visar en granskning från 2017, framtagen av biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag av tio medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.

Rapporten visar också att det finns kostnader i de svenska avräkningarna som inte är i enlighet med OECD/DAC:s regler. Den besvarar följande frågor:

  • Är avräkningarna berättigade utifrån biståndets mål och effektivitet?
  • Vad säger OECD/DAC:s riktlinjer om vad som är tillåtet att redovisa som bistånd (och olikheter i hur givarländer tolkar dessa)?
  • Varför ökar avräkningarna mer än ökningen av antalet asylsökande personer i Sverige?
  • Vad behöver bli mer transparent i redovisningen av Sveriges avräkningar för att bättre kunna avgöra vad som följer och bryter mot DAC:s regler?
  • Vilka problem finns med beräkningsmodellen för avräkningarna?

CONCORD Sveriges Aidwatch-grupp har i många år bevakat hur Sverige och övriga EU-länder uppfyller sina åtaganden om biståndets nivåer och kvalitet. Tillsammans med mottagarländer, OECD/DAC:s sekretariat och europeiska civilsamhällesorganisationer har vi också kritiserat användandet av bistånd för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Vi menar att avräkningarna inte stämmer överens med de globala åtaganden som Sverige gjort för ett effektivt bistånd, och inte heller är förenliga med riksdagens antagna mål för biståndet: att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Rapporten är framtagen av:

Staffan Landin på uppdrag av Diakonia, Forum Syd, Individuella Människohjälp, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, Världsnaturfonden WWF och We Effect, medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se