Sustainable development, the stakes could not be higher - the impacts of EU policies in the world, seeing the bigger picture

Sustainable development

The impact of EU policies in the world, seeing the bigger picture

2017

Denna rapport från CONCORD Europa ger rekommendationer om hur EU och dess medlemsstater ska genomföra Agenda 2030 genom att bättre arbeta med konsekvensbedömningar av beslut.

Rapporten beskriver nödvändiga strategier och system för granskning, ansvarsutkrävande och uppföljning och ger rekommendationer mot en samstämmig politik för hållbar utveckling. I denna rapport vill CONCORD Europa belysa att EU:s system för att göra konsekvensbedömningar av politiken kan gå mer i linje med global hållbar utveckling.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se

Läs även Sustainable Development, the stakes could not be higher (2016)