Nyheter

24 november 2022

EU: Viktiga rådsslutsatser om kvinnor, fred och säkerhet antagna

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

EU:s utrikesministrar har antagit rådsslutsatser om kvinnor, fred och säkerhet – en viktig påminnelse till Sverige vars regering utelämnade detta ur höstbudgeten.

När EU:s utrikesministrar möttes i ministerrådet, Foreign Affairs Council, den 14 november antog de rådsslutsatser om agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Rådsslutsatser anger ministerrådets politiska prioriteringar och är ett medskick till kommissionen och medlemsstaterna. Den svenska regeringen utelämnade hänvisning till kvinnor, fred och säkerhetsagendan i sin biståndsbudget som presenterades i början på november. Därför är rådslutsatserna en viktig påminnelse också till Sverige. EU har sedan tidigare antagit en handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet för år 2019-2024.

Rådet uttrycker oro över den globala backlash som pågår mot kvinnors mänskliga rättigheter, och nämner särskilt situationerna i Ukraina, Afghanistan och Iran. Rådet efterlyser att ansvariga för sexuella övergrepp i kriget i Ukraina ställs till svars, uppmanar Iran att släppa alla icke-våldsamma demonstranter och utreda antalet döda i protesterna, samt uppmanar EU och dess medlemsstater att adressera situationen i Afghanistan och säkerställa att afghanska kvinnor ges möjlighet att delta i policydialoger om Afghanistan.

Ministerrådet understryker även att EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till genus-dimensionen i alla insatser relaterade till konflikter, båda i humanitära, återuppbyggande och fredsbyggande insatser, och garantera att kvinnor inkluderas i alla dessa delar. De underströk också civilsamhällets, särskilt kvinnoledda organisationers och kvinnliga människorättsförsvarares, centrala roll i genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan.