Nyheter

10 mars 2023

EU – Så funkar det (2022)

EU påverkar politiken i Sverige på flera sätt. Minst en tredjedel av svensk lagstiftning kommer från EU. Många upplever EU som något komplext och svårt att överblicka, inte minst hur beslut fattas. Samtidigt finns det massvis med exempel på hur civilsamhällesorganisationer har påverkat EU:s politik.
EU – så funkar det: En guide till hur EU fattar beslut och hur du kan påverka politiken.

Med den här guiden vill vi bidra till att stärka kunskapen om EU och hur beslut fattas i unionen, och ge råd och tips om ur en organisation bäst kan påverka politiken. Fokus ligger på CONCORD Sveriges verksamhetsområden inom utrikes- och utvecklingspolitiken, och det är också därifrån exempel är hämtade, men många lärdomar går att använda sig av på andra politikområden också. Vi hoppas att guiden bidrar till att fler medlemsorganisationer i CONCORD Sverige engagerar sig i att försöka påverka EU:s politik, inom plattformen och i det enskilda påverkansarbetet. Om ni som medlemsorganisation eller annan civilsamhällesorganisation är intresserade av guiden, mejla till info@concord.se.