Nyhet

29 augusti 2018

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling 2018

Stora utmaningar i att nå Globala målen

#agenda 2030 och samstämmighet

Framsteg görs men långt ifrån tillräckligt för att nå Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Det var budskapet från FN:s generalsekreterare under sommarens uppföljning av världens genomförande av agendan. Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige, var på plats i New York och ger sin bild av högnivåforumet.

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling hölls 9-16 juli och var en myllrande global diskussion om Agenda 2030. Ministrar eller andra regeringsrepresentanter från över 125 länder deltog. På ytan var det ett fantastiskt möte för lärande och reflektion om vad som kan påskynda världen mot att utrota fattigdom och skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Ett forum för idéutveckling men också kritiskt granskande av länders faktiska genomförande.

Under ytan fanns dock oro för ett globalt politiskt spel där internationella överenskommelser får mindre politisk betydelse. Exempelvis valde USA att inte rösta för den gemensamma ministerdeklarationen som togs fram under forumet. Det fanns även politiska krafter som inte vill se ett öppet civilsamhälle och som använde sig av personliga påhopp mot civilsamhället som stod upp för mänskliga rättigheter.

I FN:s generalsekreterares rapport som presenterades under forumet beskrevs framsteg men också fortsatt stora utmaningar med att nå Globala målen. Rapporten visar att den globala fattigdomen har minskat sedan 1990, men att utvecklingen skiljer sig mycket i olika delar av världen. Afrika söder om Sahara ligger fortfarande efter och en stor andel mödrar, barn och personer med funktionsnedsättning får inte ta del av sociala trygghetssystem. Trots att systemen har utvecklats positivt beskriver rapporten att en majoritet av världens befolkning fortfarande lever utanför. Det visar att åtagandet om att arbeta för att ingen ska lämnas utanför – Leave no one behind – inte fått tillräckligt genomslag, nationellt eller regionalt.

I paneler och sidoevent lyfte många deltagare behovet av mer kraftfulla tag för att nå Globala målen. De visade på konkreta positiva exempel, allt från nationella handlingsplaner och konstruktiva dialoger mellan olika aktörer i samhället till tekniska lösningar. Det var också många som poängterade att det inte går att separera hållbar utveckling från mänskliga rättigheter.

Ett land som bidrog med positiva exempel var Colombia. Landet har tagit på sig en ambitiös roll i genomförandet av Agenda 2030. I sitt arbete har de satsat mycket på statistik och öppenhet. Bland annat har de tagit fram en plattform där alla medborgare enkelt ska kunna följa landets väg mot 2030. I sin rapport lyfte de också vikten av att arbeta samstämmigt inom regeringen och ha ett helhetstänk. Men det colombianska civilsamhället gav en delvis annan bild och beskrev en fortsatt oro då människorättsaktivister och ledare inom civilsamhället är hotade i delar av landet.

Även Togos rapportering var intressant. Landets premiärminister beskrev hur de utvecklat en nationell utvecklingsplan 2018-2022 med tydliga avstämningar som ska vägleda landets paradigmskifte. Ett fokus är mål 11 om hållbar energi för alla där det satts upp en vägkarta för att ha ren energi till alla år 2030.

Sverige rapporterade inte men föregick med gott exempel då den svenska delegationen visade på en bredd av aktörer. Representanter från flera departement, riksdag, myndigheter, näringsliv och civilsamhället deltog. Detta till skillnad från flera andra länder där civilsamhället inte inkluderades i de officiella delegationerna och därför inte har möjlighet till insyn i landets genomförande.

Fr. v.: Henrietta Flodell, LSU/Sveriges ungdomsdelegat till högnivåforumet, Victor Åström, ledningsstrateg globala utvecklingsfrågor Naturskyddsföreningen och Sofia Svarfvar, policysamordnare Agenda 2030, CONCORD Sverige.
Representanter från svenska civilsamhället: Henrietta Flodell, LSU/Sveriges ungdomsdelegat till högnivåforumet, Victor Åström, ledningsstrateg globala utvecklingsfrågor Naturskyddsföreningen och Sofia Svarfvar, policysamordnare Agenda 2030, CONCORD Sverige utanför FN-skrapan i New York.

Agenda 2030 är en vägkarta med konkreta mål för alla världens länder. Trots de svårigheter som beskrevs under högnivåforumet visades exempel på flera olika aktörer såsom företag och kommuner som ställer om och har Agenda 2030 som gemensamt språk och målbild. Under forumet levde insikten om att det är genom att ha ett helhetsperspektiv och ett rättighetsperspektiv på utveckling som global hållbar utveckling kan nås. Den insikten måste leva och förverkligas resten av året. Det är genom samarbete, öppenhet, dialog, nytänkande och kritiskt granskande som hela agendan kan förvekligas.

Sofia Svarfvar, Policysamordnare för Agenda 2030, CONCORD Sverige

 

Relaterat: