Nyhet

5 juli 2018

Globala målen-karta

Uppfyller världen Globala målen?

#agenda 2030 och samstämmighet

Tillsammans med flera medlemmar kommer CONCORD Sverige att vara i New York under årets högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) den 9-16 juli. Det är ett viktigt forum för att globalt följa upp hur genomförandet av Agenda 2030 går.

Under nästan två veckor samlas olika länder och aktörer för att utvärdera hur världen ligger till i uppfyllandet av de Globala målen för hållbar utveckling. Det är ett viktigt tillfälle för att både kritiskt granska politiken men också för att i partnerskap utveckla metoder och processer för att göra verklighet av den handlingsplan världen satt genom Agenda 2030. Årets forum har temat “Transformation towards sustainable and resilient societies”. Fem av de 17 målen kommer särskilt diskuteras:

  • Mål 6: rent vatten för alla
  • Mål 7: hållbar energi för alla
  • Mål 11: hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Sverige reser med en delegation som leds av miljöminister Karolina Skoog. Delegationen består av representanter från regering, riksdag, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. Till skillnad från förra året kommer inte Sverige göra en samlad rapportering. Istället kommer delegationen fokusera på att bidra konstruktivt till de fem mål som ska diskuteras.

Till New york tar vi i civilsamhället med oss CONCORD Sveriges rapport Barometer 2018, där 27 organisationer granskat Sveriges samstämmighetspolitik och Agenda 2030. Vi kommer framföra budskapet att världens länder måste bli bättre på att skapa en samstämmig politik för hållbar utveckling, en förutsättning för att nå de Globala målen. Det är också viktigt att Sverige vid alla tillfällen står upp för mänskliga rättigheter och civilsamhällets ansvarsutkrävande och röstbärande roller. Sverige är en feministisk regering och ska föra en feministisk utrikespolitik. Detta vill vi se även på plats i New York.

Följande medlemmar är på plats under högnivåmötet: IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, RFSL och WaterAid.

Under veckan kommer ni att kunna följa oss på Twitter. För frågor eller mer information, kontakta sofia.svarfvar@concord.se