Nyheter

4 september 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – september 2023

#eu-politik

Utvärderingar av Sveriges ordförandeskap, kommissionen oroar sig för det demokratiska utrymmet i Sverige, och till slut är post-Cotonou-avtalet signerat. Här är septembers EU-nyheter om hållbar utveckling.

Så skötte sig Sverige under ordförandeskapet

Sverige har lämnat över ordförandeskapet i EU till Spanien. Vad lyckades Sverige åstadkomma under de sex månaderna? Vi har samlat några länkar för dig som vill borra djupare i detta!

Post-Cotonou-avtalet antaget men Polen fortsätter ha invändningar

Efter åratal av förhandlingar och förhalningar har rådet antagit det så kallade post-Cotonou-avtalet. Avtalet reglerar relationerna mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet för 20 år framåt, och omfattar alltifrån mänskliga rättigheter, fred och migration till klimat- och miljöfrågor.

Ungern och Polen har i omgångar protesterat mot avtalet. Polen har skickat en skrivelse om hur de avser att tolka avtalets referenser till jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Bland annat framför man att man inte accepterar abort som en mänsklig rättighet.

Såhär twittrade EU-journalisten Vince Chadwick om Polens agerande:

Läs mer om striderna kring avtalet här: EU-nyheter du vill ha koll på – maj.

Symbol EU-finansiering

Regeringen vill inte öka EU:s budgetram

Under våren föreslog EU-kommissionen en ökning av EU:s långtidsbudget, inklusive ökade medel till global utveckling, med anledning av de ökande behoven i världen. När Sverige nu kommenterar förslaget gör man det med utgångspunkten att hålla en ”budgetrestriktiv linje” och inte öka budgetramen.

”Sveriges generella utgångspunkt är att budgetramens utgiftssida ska moderniseras och fokusera på områden med tydligt europeiskt mervärde. Budgetramens omfattning bör förbli oförändrad och budgetramens tak bör ej öppnas. Regeringen kommer att verka för fortsatt stöd via EU till Ukraina”, skriver regeringen i en fakta-promemoria.