Nyhet

21 februari 2019

Ett 60-tal medlemmar samlade för att diskutera vårt gemensamma arbete med EU-valet 2019.
Ett 60-tal medlemmar samlade för att diskutera vårt gemensamma arbete med EU-valet 2019.

Vi lyfter EU:s globala roll i EU-valet

#eu:s och sveriges bistånd

Partiernas toppkandidater ska få bättre kunskap om EU:s roll som global aktör. Och vi ska ta vara på kraften när vi går samman i gemensamma aktioner. Det var tydliga målsättningar som sattes på CONCORD Sveriges medlemsmöte om Europaparlamentsvalet.

Fredagen den 15 februari samlades ett 60-tal representanter för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer för ett möte om det gemensamma arbetet inför valet till Europaparlamentet. Vice ordförande Ida Ragnarsson hälsade välkomna och samtalade med Gunnel Axelsson Nycander från Svenska Kyrkans internationella arbete och Charlotte dos Santos Pruth från Kvinna till Kvinna om poängen med att arbeta tillsammans för att lyfta de internationella frågorna i EU-valet.

Förutsättningarna för valet skiljer sig en del från riksdagsvalet. Valrörelsen är betydligt kortare och valdeltagandet lägre. Det är större fokus på de enskilda kandidaterna än på partierna och väljarna prioriterar delvis andra frågor än i nationella val. Här finns en öppning för att kunna lyfta EU:s utvecklingspolitik och globala roll.

CONCORD Sverige kommer att rikta sitt arbete mot partiernas toppkandidater och jobba för att stärka deras kunskap om och intresse för de globala frågorna. Enkätfrågor, politikerutfrågningar och eftervalsanalys är några av de planerade aktiviteterna.

Europaparlamentsvalet 2019 beskrivs som ett ödesval, då populistiska, nationalistiska och EU-skeptiska partier förväntas få ökat inflytande. Många av CONCORD Sveriges medlemmar uttryckte en önskan om att gå samman i utåtriktad kommunikation för att understryka hur avgörande valet är och vikten av att rösta. Kansliet har kontakt med CONCORD Europa för att kroka i relevanta europeiska initiativ.